[Home Page]

Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!

Vážené kolegyně a kolegové,
tento text posílám redakci Zeměměřiče a myslím, že je důležité si ho přečíst.
Jedná se o některé paragrafy v nové katastrální vyhlášce 26/2007. Včera jsem se zúčastnil školeni pořádaného VÚGTK, kde zástupci ČUZK seznamovali odbornou veřejnost s novou katastrální vyhláškou. Do té doby jsem si pouze letmo přečetl vyhlášku, zaznamenal jsem některé změny, ale přišlo mi, že se jedná spíše o kosmetické změny a podrobnější rozepsáni stávající vyhlášky. Z toho mě však včera vyvedli pracovnici ČUZK jmenovitě lektoři JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy, Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů Ing. Květa Olivová, Ing. Jan Kmínek, pracovníci odboru řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jistě jste zaznamenali, že ve vyhlášce se v § 85 - § 87 píše o tom, že k vytyčení u něhož dochází ke zpřesnění kv. bodu se musí vyhotovit GP. To by samo o sobě nebylo nijak tragické a naopak si myslím, že to lecčemu pomůže. Nicméně v případě, že takový GP bude chtít vlastník zapsat do KN musí mít ve vytyčovacím protokolu "SOUHLASNÉ VYJADŘENÍ" všech dotčených vlastníku. A zde se dostavám k zásadnímu problému.

Jestliže udělám GP na obnovu pozemku zjednodušené evidence nebo rozděluji pozemek jež nemá v současné době hranice s kv 3, musíme přitom vytyčit vlastnickou hranici a v případě, že se k takovému vytyčení nedostaví všichni sousedé nedá se takový GP zapsat. Nyní k tomu připočtěte chybné nebo neúplné adresy lidí v KN, nemluvě o situaci na KP Praha město, kde ještě neproběhla 100% digitalizace SPI pro zjednodušenou evidenci, takže kolikrát je vlastník zcela neznámý.

Na druhou stranu stačí pro obnovu parcely ZE neměřický náčrt vyhotovený na KP bez jakýchkoliv podpisu navíc s kv. bodu 6-8. Myslím že takový postup, je naprosto v rozporu se snahou doplnit KN o parcely zjednodušené evidence navíc zcela nelogicky zatěžuje, již tak přetížené KP resp.KU. Další neméně důležitý ukazatel na zcela nesmyslné ustanoveni vyhlášky je katastrální zákon, který i po novelizaci v §19a odst.3 píše pouze o přizvání vlastníků.

Proto jsem se rozhodl oslovit širokou geodetickou veřejnost s cílem nashromáždit co největší počet názorů a podpisu za změnu příslušného ustanovení vyhlášky 27/2006. Doufám, že se přidají i statní pracovníci v resortu geodézie, protože je dle mého názoru v zájmu všech, kterým není lhostejný osud katastrálního operátu o co nejrychlejší nápravu. Příští týden se pokusím z došlých názorů sestavit formulaci vedoucí ke změně sporných ustanovení katastrální vyhlášky, zejména souhlas vlastníků, kterou projednám s právníky a zřejmě bych vyzval ty, jež budou chtít se pod takový text podepsat, aby tak učinili. Následně tento text zašleme ČÚZK. V případě, že nesjednají nápravu sami, můžeme se obrátit na ústavní soud.

Je třeba si uvědomit, že toto znění vyhlášky zcela paralyzuje chod KU a dotkne se širokého okruhu lidí, v podstatě všech vlastníků pozemků jež nemají všechny lomové body vedené v současné době s kódem kvality 3.

S pozdravem
Ing. Jiří Blábol
majitel soukromé geodetické kanceláře AZIMUT CZ s.r.o.

Pro redakci Zeměměřiče:
Dekuji za zaslani textu, ktery bude v dubnovem Zememerici. V tomto shrnuti se o dane problematice "Souhlas vlastniku" pise, ale dle meho nazoru je to nedostacujici. Viz text výse. Nestaci o tom psat v casopise nebo v konferenci, toto ustanoveni se musi zmenit. Za posledni rok se mi nestalo, aby pri vytyceni prisli vsichni vlastnici na toz aby se vsichni podepsali, meli plne moci atd. Z toho plyne, ze ani jeden plan, ktery jsem udelal by nemohl byt zapsan do KN a to delam desitky GP pro magistrat rocne, ktery resi majetkove vyporadani komunikci. Asi byste neveril, ze skoro kazda druha komunikace v Praze je nevyporadana. V soucasne dobe se pripravuje privatize Letiste Praha Ruzyne na ktere se podilime vyhotovovanim GP, jednou z podminek je majektove vyporadani pozemku, ktere nepujde udelat protoze se vlastnici nedostavi. Jak budeme stavet dalnice je jedno, ze muzeme pozemky vyvlastnint kdyz nepujdou GP zapsat, protoze se vlastnici nedostavi. Nad tim nikdo nepremyslel.

Poznámka redakce:
Redakce se domnívá, že je nejlepší názory shromažďovat v konferenci KATASTR - katastr(zavináč)fsv.cvut.cz
.

Ing. Jiří Blábol

vyvěšeno: 23.03.2007
ID článku: 2440
další informace:www.zememeric.cz/konference
web.fsv.cvut.cz/lists/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]