[Home Page]

Přerušení provozu dálkového přístupu
31.3. - 1.4.2007

Oznamujeme, že v období od 30.3.2007, od 13:00 až do 10:00 dne 1.4., proběhne instalace nových verzí provozovaných aplikací DP a DP na zkoušku. Po tuto dobu nebudou aplikace k dispozici. Protože interní systém ISKN (který používají pro svou práci katastrální pracoviště) bude aktualizován již od čtvrtka 29.3., proběhne poslední aktualizace dat Dálkového přístupu ve čtvrtek mezi 16-17h. Tato data však budou představovat aktuální stav KN, neboť z důvodu odstávky ISKN nebudou vznikat žádné změny v datech katastru nemovitostí.

Informace o změnách, které budou nové verze aplikací obsahovat, budou zveřejněny na adrese: www.cuzk.cz v oddíle Aktuality.

Omlouváme se za vzniklé nesnáze tímto způsobené a děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Ing. Tomáš Chotěnovský
ředitel odboru služeb uživatelům
Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Tomáš Chotěnovský

vyvěšeno: 28.03.2007
ID článku: 2445
další informace:www.cuzk.cz
www.zememeric.cz/iskn


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Internet
[Pošta]