[Home Page]

Historické mapy na Seznamu

Mapový portál Seznamu.cz www.mapy.cz rozšiřuje své služby a dostupná data o historické mapy Druhého vojenského mapování. Mapy pro www.mapy.cz Seznamu.cz zpřístupnila Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Dva mapové listy Brno a Fulnek nejsou k dispozici a proto tyto obce a jejich okolí na historické mapě na www.mapy.cz nenaleznete. Mapový portál Seznamu.cz se tak stává unikátním dílem nejen u nás ale i v Evropě a na celém světě.

Druhé vojenské mapování probíhalo v letech 1806 až 1866 na území Rakouska-Uherska v měřítku mapových listů 1:28 800 na popud císaře Františka II.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 06.04.2007
ID článku: 2451
další informace:www.mapy.cz
mapy.cz.sblog.cz/2007/04

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]