[Home Page]

Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek

PRAHA (16.4.2007) - Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v třetí dubnové pondělí ve Velké aule Karolina, na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, šedesát osm nových profesorů vysokých škol. Mezi šesti ženami byla profesorkou jmenována Eva Semotanová, vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky přednášející na třech univerzitách a autorka řady publikací o starých mapách. Eva Semotanová se mimo jiné zabývá historií, starými mapami a vyzná se v jejich sbírkách a archívech jako nikdo jiný. Novým profesorem se stal Vít Voženílek, známý propagátor kartografie, člen výboru Kartografické společnosti, tajemník ankety Mapa roku a pedagog z Univerzity Palackého v Olomouci.
Srdečně oběma blahopřejeme.

Seznam dalších nových profesorů nalenete v Kronice vimevite.cz
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=390

Petr Skála

vyvěšeno: 19.04.2007
poslední aktualizace: 22.04.2007
ID článku: 2475
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=390

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]