[Home Page]

Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

zeměměřictví, společný projev geodezie (disciplína zabývající se určením tvaru a rozměrů Země a měřením a zobrazením jejího povrchu), kartografie a tech. činností katastru nemovitostí. – Předchůdci souč. zeměměřičů byli od 13. stol. zemští měřiči, ustanovení u úřadu zemských desek (do 1783). Zeměměřické činnosti byly a jsou součástí mnoha tech. a stav. projektů; význ. hist. počiny byly např. vytyčení osy nejst. vodohosp. tunelu Rudolfovy (Belvederské) štoly v Praze důlním měřičem G. Oederem r. 1584, měření (zejm. výšková) při zakládání třeboňské rybniční soustavy (např. J. Štěpánek Netolický a J. Krčín z Jelčan) či první určení výšky Sněžky důlním měřičem Jiříkem z Řásné r. 1560. Důležité byly zeměměřické práce i při bar. fortifikaci Prahy a Chebu v 17. stol., výstavbě pevností Josefov či Terezín v 18. stol., regulaci řek a budování žel. v 19. stol. a při rozsáhlé prům., dop. a občanské výstavbě ve 20. stol. V souč. působí v ČR vedle stát. zeměměřických organizací resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního soukr. fyzické a práv. osoby, kt. se vykazují autorizací tzv. úředně oprávněného zeměměřického inženýra. – Tradice zeměměřického odb. školství v čes. zemích sahá do poč. 18. stol.; na Stavovském inženýrském učilišti byla již při jeho zal. 1717 jednou ze čtyř přednášených disciplín praktická geom. (tj. geodezie). Studium důlního měřictví jako součásti báňských věd zavedeno 1716 na montánním učilišti v Jáchymově. O osamostatnění zeměměřického studia (1894) se zasloužili K. F. E. Kořistka a F. Müller). V souč. se z. vyučuje zejm. na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (zal. 1953), na stav. fak. ČVUT v Praze a VUT v Brně. V souvislosti s rozvojem oboru se začíná pro z. používat název geomatika. – Spolková odb. činnost se soustřeďuje v Českém svazu geodetů a kartografů, v Kartografické společnosti ČR, ve Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země a ve Společnosti důlních měřičů a geologů, kt. jsou členy mez. věd. a odb. spol. Ustavena je Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) s dobrovolným členstvím.

redakce

vyvěšeno: 20.04.2007
ID článku: 2478


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Přečtěte siZajímavosti [Pošta]