[Home Page]

Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt

Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti geografických informačních systémů (GIS) s využitím software firem ESRI a Leica Geosystems. Soutěž vyhlašuje společnost ARCDATA PRAHA.

Soutěž je určena všem studentům vysokých škol v České republice, kteří byli alespoň v jednom semestru akademických roků 2005-2007 studenty bakalářského, magisterského (inženýrského) nebo postgraduálního studia v interní, externí či kombinované formě a kteří pro zpracování svých studentských prací využili GIS firem ESRI nebo Leica Geosystems.

Finále soutěže je veřejné a proběhne 15. října 2007 v rámci 4. studentské konference, kde studenti představí výsledky svých projektů formou přednášky a posteru. Odborná porota a účastníci konference zhodnotí jednotlivé projekty a vyberou z nich ty nejlepší, které budou oceněny.

Nejúspěšnější projekty budou prezentovány rovněž na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. listopadu 2007 v Kongresovém centru Praha.

Závazné termíny

Přečtěte si podmínky účasti, stáhněte si přihlášku do soutěže.

Informace o soutěži vám podá Jan Novotný, tel.: 224 190 534, e-mail: studentkonf@arcdata.cz.

Na organizaci konference se podílí Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

redakce

vyvěšeno: 25.04.2007
ID článku: 2480
další informace: www.arcdata.cz/akce/student-gis-projekt-4

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] GIS [Pošta]