[Home Page]

Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

Oficiální text si můžete stáhnout z webu Eur-Lex v anglické verzi nebo z webu GeoBusinessu v češtině (PDF, 136 kB).

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 15. května 2009.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici, nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

redakce

vyvěšeno: 25.04.2007
poslední aktualizace: 26.04.2007
ID článku: 2481
další informace: http://www.geobusiness.cz/download/inspire/Dir-2007-2-ES-INSPIRE.pdf

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Ze zahraničí
[Pošta]