[Home Page]

Výsledky Mapy roku 2006

V pátek 4.5.2007 na Výstavišti v Praze-Holešovicích byly vyhlášeny výsledky české kartografické soutěže Mapa roku 2006.

UŽŠÍ NOMINACE

Kategorie Atlasy, soubory a edice map
- Přeshraniční mapy (Geodézie On Line)
- Geomorfologické členění ČR (Kartografie Praha)
- Turistický atlas Slovensko (SHOCart)
- Cykloatlas Česko (SHOCart)
- Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 (FLE ČZU)

Vítězem se stal Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003.

--------------------------------------

Kategorie Samostatná kartografická díla
- Český ráj očima archeologie (Geodézie On Line)
- Přeshraniční mapa - Vitorazsko (Geodézie On Line)
- Vodácká mapa - Vltava (Geodézie ČS)
- Turistická nástěnná plastická mapa - Karlovarský kraj 1:100 000 (Kartografie HP)
- Atlas Praha - PID (freytag&berndt)

Vítězem se stala mapa Český ráj očima archeologie.

--------------------------------------

Kategorie Kartografická díla pro školy
- Česká republika - sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (Kartografie Praha)
- Vývoj Českého státu I - nástěnná mapa (Kartografie Praha)
- Svět - hydrosféra - nástěnná mapa (Kartografie Praha)

Vítězem se stal sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia Česká republika.

--------------------------------------

Kategorie Kartografické výsledky studentských prací
- Atlas české části Slezských Beskyd (Nikola Jurková, OSU)
- Využití VRML pro tvorbu webového informačního systému Jizerské magistrály (Lucie Knížová, UK)
- Sváteční lidové kroje moravského Slovenska na konci 19. století (Karel Bařina, MUNI)
- Národní parky Kanady (Alžběta Brychtová, UPOL)
- Národní parky Afriky (Eva Alková, UPOL)

Vítězem se stal Atlas české části Slezských Beskyd.

--------------------------------------

Kategorie Kartografické aplikace na internetu
- Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (SmartGIS)
- Mapy.cz (Seznam.cz)
- Intermap - mapa středního měřítka přeshraniční oblasti Plzeňského kraje, Horního Falcka a Dolního Bavorska (T-Mapy)

Vítězem se stala aplikace Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

--------------------------------------

Kategorie Digitální produkty
- SmartMaps Office (PLANstudio)
- Cykloturistický průvodce ČR (PLANstudio)
- Kilometrovník PRO - ČR a SR (Tranis)

Vítězem se stal produkt Kilometrovník PRO - ČR a SR.

--------------------------------------

Byla udělena i dvě zvláštní ocenění. Geodézie On Line si odnáší diplom za kartografický počin při tvorbě edice přeshraničních map, u společnosti SHOCart bylo vyzdvihnuto trvale kvalitní kartografické zpracování cykloturistické tématiky.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 07.05.2007
ID článku: 2488
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] KartografieZ domova [Pošta]