[Home Page]

INSPIRE: program informačního dne (16. května)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Česká asociace pro geoinformace a sdružení Nemoforum vás zvou na informační den, věnovaný novinkám kolem evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Hledáte odpověd na otázku co je to INSPIRE a jak ovlivní českou geoinformatiku?

INSPIRE InfoDay se koná celou středu 16. května v aule Zemědělské univerzity v Praze.

Dopolední program – 8:30 – 10:45 (posluchárna E1)

8:30 - 9:00 - zahájení - CENIA (Jiří Hradec), CAGI (Jiří Hiess), NEMOFORUM (Růžena Zimová)
9:00 - 9:30 - European context of INSPIRE - Hugo De Groof (European Commission, DG Environment G3)
9:30 - 10:00 - INSPIRE - transpozice a implementace - Jiří Hradec, Lenka Uhlířová (CENIA)
10:00 - 10:45 - INSPIRE v české praxi
- Ivana Valdová - Příprava implementace INSPIRE v rámci resortu ČÚZK
- Jiří Hiess - Role CAGI v implementaci INSPIRE
10:45 - 12:00 - Panelová diskuse s přednášejícími

Odpolední program – 13:00 – 15:00 (počítačová učebna)

Praktické demonstrace využití národních geoportálů - CENIA (Pavla Albrechtová), ČGS, AOPK, ZÚ (Bohumil Vlček) a European geoportal

redakce

vyvěšeno: 14.05.2007
ID článku: 2492
další informace: www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKAGGFG

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Z domova [Pošta]