[Home Page]

Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři

Souběhem okolností - zpracováváním územního plánu Bavorova, vydáním knihy o Bavorově atd., jsem si uvědomil, že se v Bavorově narodil významný člověk - Josef Bělohlav - geograf a kartograf. Napadlo mne, že by bylo vhodné uvést tuto skutečnost i v kapitole - Zajímavosti / Historie v Zeměměřiči. Proto přikládám materiál - fotografie pamětní desky a životopis ze dvou zdrojů. Dále přikládám Vlastivědný sborník (originál) k posouzení významu Dr. Josefa Bělohlava.

Ing. František Mottl (z dopisu čtenáře)

Josef Bělohlav

* 6. 3. 1882 Bavorov

† 25. 3. 1935 Praha

Zeměpisec a kartograf. Po maturitě na Vyšším gymnáziu v Písku (1900) studium filozofie v Praze (1906 doktorát). V té době již asistentem Geografického ústavu pražské univerzity, v němž působil mnoho let i po ukončení studia. Věnoval se především meteorologii, kartografii a zeměpisu. Z oboru meteorologie a klimatologie uveřejnil mnoho studií a samostatných děl, mezi něž patří Krupobití v Čechách (1906), Morfometrie jezer v úvodí Neretvy a Klimatické poměry Šumavy. Jeho články z oblasti geografie a meteorologie v Ottově naučném slovníku a v Šimáčkově Hospodářském slovníku. Nákladem P. Körbra v roce 1908 redigoval Království české, 2. díl Jihozápadní Čechy, 3. díl Jižní Čechy a částečně i 4. díl Jihovýchodní Čechy. V pozdějším období se věnoval odborným vědeckým a zeměpisným pracím. Autorem publikací Podrobné mapy zemí Koruny České (1911 až 1914), ve které je prvně použito správného českého názvosloví, Šumava, Obrázková kronika, Statistické vademekum k mapám, Praha, statistickohistorický průvodce, Vlastivědný sborník, Pompeje, Světová revue v obrazech a Česká jenerálka. Po vzniku Československé republiky se věnoval hlavně propagaci cizineckého, lázeňského a turistického ruchu. K podpoře domácí turistiky společně s manželkou nakreslil velké množství orientačních map, které rozmístil do škol a na železniční stanice. Z jeho popudu a za jeho redakce ministerstvem železnic vydávány Mezinárodní spoje ČSR.

(Masarykův slovník naučný)

Ing. František Mottl

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2497


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Různé [Pošta]