[Home Page]

Hurá!

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Staroslavný stave zeměměřický, račiž na vědomost vzíti, že další toužebně očekávaný ročník slavnosti 'G++' je za dveřmi!</p> <p>Kultovní setkání studentů a pedagogů oboru Geodézie a kartografie ČVUT je plánováno na úterý 27. března 2007. Máte-li zájem strávit příjemné chvíle v prostředí prodchnutém duchem velikého Gausse, neváhejte a určete si pro tento večer azimut směrem do klubu Hany Bany - u Kongresového centra (5. května 1640, Praha 4). Velkolepá podívaná začíná v 18:00. Příslibem dobré zábavy je zajisté pestrý program, ve kterém nebudou chybět:</p> <ul> <li>studentské hudební kapely </li><li>taneční skupiny </li><li>slavnostní křest studentů prvního ročníku </li><li>meziročníkové soutěže v netradičních geodetických disciplínách </li><li>bohatá tombola </li><li>vytočené hektolitry oblíbených moků </li><li>a jistě přijde i kouzelník! </li></ul> <p>G++ je také mimořádnou šancí pro pány podnikatele, aby prostřednictvím sponzorského daru prokázali svoji oddanost oboru a udělali si dobré jméno. Koncentrace několika set nadějných studentů ovládajících hravě metodu MNČ i přítomnost pedagogické zeměměřické smetánky je pádným důvodem štědrosti.</p> <p>Podrobnosti naleznete na: <a href='http://gplusplus.kvalitne.cz'>gplusplus.kvalitne.cz</a>. Těšíme se na vás 27. 3. 2007 v klubu Hany Bany. V případě vašeho zájmu kontaktujte, prosím, organizační výbor:</p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2506


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Z domova [Pošta]