[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy

<h3>Antonín Bečvář, Na Nižším hrádku 1363, Brandýs nad Labem</h3> <p>Den po 17. listopadu 2006 jsem navštívil Brandýs nad Labem. Tam je na zemědělské stavbě, pocházející z roku 1650, pamětní deska připomínající významného českého astronoma RNDr. Antonína Bečváře (1901 - 1965). Deska byla odhalena 10. června 2001. Na zahradě je dnes již nefunkční astronomická observatoř, která zahájila činnost v roce 1927. Dalekohled z observatoře o průměru objektivu 22 cm byl přenesen na hvězdárnu v Úpici. Vedle budovy je meteorologická stanice.</p> <p>Antonín Bečvář v nelehkém období druhé světové války založil v roce 1944 astronomickou observatoř na Skalnatém plese ve Vysokých Tatrách a stal se jejím prvním ředitelem a působil zde až do roku 1951. V roce 1947 objevil kometu 1947c a jeho jméno nese planetka č. 4567. Antonín Bečvář byl významným pozorovatelem meteorických rojů a vytvořil mezinárodně uznávaný atlas hvězdné oblohy Atlas Coeli 1950.0. Další jeho díla nesou název Atlas Eclipticalis, Atlas Australis, Atlas Borealis. Vynikl také ve fotografování oblaků a vytvořil Atlas mraků. Svoji práci však nemohl tento světově uznávaný vědec prezentovat na mezinárodním fóru díky tomu, že se nezalíbil komunistickým ideologům. To by mělo být velikým mementem pro dnešní mladou generaci, pro kterou by mohli být komunistické myšlenky líbivé, na což dnešní komunisti velmi silně spoléhají. Je po něm pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce o průměru 67 km. Antonín Bečvář byl přítelem profesora Emila Buchara (viz Zeměměřič č. 11/2004).</p> <p>Za cenné informace o životě Antonína Bečváře a umožnění vyfotografovat si hvězdárnu, bych rád poděkoval synovci Antonína Bečváře, ing. Vojtěchovi Vančurovi, absolventovi oboru geodézie a kartografie ČVUT, který bydlí v domě vedle hvězdárny a provádí registraci meteorologických dat. Při návštěvě Brandýsa se nezapomeňte podívat na Masarykově náměstí na sluneční hodiny. Zámek v Brandýse často hostil císaře Rudolfa II. a jeho hosty, kterými byli i Tycho Brahe a Tadeáš Hájek z Hájku.</p> <h3>Christian Doppler, U Obecního dvora 7, Praha 1</h3> <p>Jedním z míst, kde v letech 1843 až 1847 bydlel Christian Doppler (1803 - 1854), významný matematik a objevitel Dopplerova jevu, který publikoval v roce 1843 v Praze, je dům v ulici U Obecního dvora 7.</p>

(joh)

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2513


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Zajímavosti [Pošta]