[Home Page]

Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

<p>Zaujala mě výzva ke zmapování lidských oborů, ve kterých se využívá geodetických metod. Jsem studentem Západočeské univerzity v Plzni oboru Geomatika a ve své bakalářské práci jsem se zajímal o téma: 'Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely'.</p> <p>Pokud bych měl stručně shrnout obsah mé práce, zajímal jsem se především o správné (polohově přesné) začlenění dat ze sportesteru (zařízení pro sportovce měřící tepové frekvence a další fyziologické veličiny v průběhu výkonu) do dráhy běhu, která byla zaznamenána GPS anténou. K tomu bylo použito dynamické segmentace podle času, stráveném na trati. Propojení dat z obou zařízení bylo provedeno v GIS software od společnosti ESRI. Výsledkem je zaznamenaná trať na mapovém podkladě s atributy ze sportesteru a GPS v každém místě na trati (tepová frekvence, zdolávané převýšení, uběhnutá vzdálenost, nadmořská výška apod.). Pomocí nástrojů v GIS je možné data různě vizualizovat a provádět analýzy nad naměřenými, polohově určenými daty (hodnocení z pohledu trenéra, či sportovního lékaře). Tyto výsledky jsou v praxi vysoce využitelné pro vedení tréninků a plánování závodů. Ve své práci uvádím několik způsobů využití naměřených dat. V mém případě bylo spojení GPS dat a sportester dat provedeno pro případ běhání, ale spojení dat je využitelné i v jiných sportovních, vytrvalostních odvětvích.</p> <p>Celá práce je dostupná na stránkách Geomatiky Západočeské univerzity: <a href='http://gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Rehak__Spojeni_dat_z_GPS_a_ze_sportesteru_pro_sportovni_ucely__BP.pdf'>gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Rehak...</a></p>

Tomáš Řehák, 4. 7. 2006

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2514


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] GPSZajímavosti [Pošta]