[Home Page]

Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

<p>Naskýtá se otázka, zda se technické a hospodářské možnosti evropského systému družicové navigace GALILEO představují veřejnosti dostatečně realisticky a zda Evropskou unií očekávané příjmy z poplatků, a tím i celý způsob financování, odpovídá stávajícím možnostem.</p> <p>Když dne 28. prosince 2005 v 6 hodin a 15 minut středoevropského času startovala z kazašského Bajkonuru první zkušební družice GIOVE (Galileo In Orbit Validation Equipment), bylo to možno brát jako znamení, že evropskou komisí v roce 1999 navržený systém navigačních družic se po létech politických tahanic konečně pohne z místa.</p> <p>V těsné souvislosti s tímto startem se v médiích - ba dokonce i v odborných časopisech - začalo více mluvit o tomto podniku. A zejména v publikacích pro širší veřejnost se bylo možno dobrat těch nejúžasnějších sdělení. Tak časopis pro inženýry VDI Nachrichten (<a href='http://www.vdi-nachrichten.com'>www.vdi-nachrichten.com</a>) ze dne 6. ledna 2006 hlásá: Přesnost (Galilea) by mohla být přinejmenším lepší než 4 m, ale podle způsobu využití klesnout až do centimetrového oboru a tím být podstatně přesnější než současný systém GPS. Nadto by se mohl bez obtíží přijímat signál Galileo i v uzavřených prostorách, úzkých uličkách a pod stromy.</p> <p>Časopis Capital (<a href='http://www.capital.de'>www.capital.de</a>) v čísle 4 ze dne 2. 2. 2006 zase tvrdí: Tajemství převahy Galilea - při srovnání s GPS - tkví v širokých frekvenčních pásmech. Umožňují pracovat s deseti signály. Proti tomu GPS vysílá jenom jeden civilní signál, oba dva zbylé užívají jen armáda Spojených států a NATO. Do roku 2010 dobude Evropa 50 % navigačního trhu, v roce 2015 dokonce 90 %.</p> <p>A darmstadtský časopis Da facto (<a href='http://dafacto.de/artikel/ww/04297/index.html'>dafacto.de/artikel/ww/04297/index.html</a>) hlásá: Na podkladě odhadu znalců stojí asi 3 miliardy EURO veřejných investic do nového systému Galileo proti 100 miliardám EURO, které by Galileo mohl vytvořit, a tak se stát zlatou jámou. Nadto se po Evropě získá asi na sto tisíc nových pracovních míst ve výrobě vyspělé technologie. Jenom v Darmstadtu a oblasti Rýn - Mohan vznikne okolo tisíce nových pracovních příležitostí.</p> <p>Tedy jinými slovy řečeno předchozí 'znalci' tvrdí, že GPS je tak pod úrovní Galilea, že po roce 2015 se stane pouze okrajovou technologií a Evropané tak získají skutečnou jámu plnou zlata. K podobným výrokům se 22. března 2006 uchýlilo i spolkové ministerstvo pro dopravu, stavitelství a rozvoj měst ve spolupráci se zemskou vládou Hesenska i sama Evropská družicová agentura ESA (viz blíže <a href='http://www.esa.int/esa'>www.esa.int/esa</a>%20CP/SEML-COMVJGE_Germany_0.html), ESA ovšem již sama informaci (pozn. překl.: obsahující zcela zřejmé nesmysly, jako že lze nyní Galileo samo užít pro určení času a polohy) odstranila.</p> <h3>Družicová navigace po uvedení systému Galileo do provozu</h3> <p>Plná operační kapacita (FOC = Full Operational Capacity) se na internetových stránkách Evropské unie klade do roku 2008. Vedoucí koncesního oddělení Galilea (GJU = Galileo Joint Undertaking) Carlo des Dorides v Mnichově v lednu 2006 mluvil o roku 2010, neoficiálně se říká mezi léty 2011 až 2012, kdy se má zahájit celé to dění s takzvanou certifikací pro bezpečný provoz. To si vyžádá další léta. GPS a Galileo jsou vzájemně srovnatelné systémy a lze oba snadno a bez dalších nákladů užívat. Nadto zcela zdarma poskytují USA navigační systémy GPS a informace o třech bezplatných družicových navigačních systémech (GNSS = Global Navigation Satellite Systems, včetně ruského GLONASS, jehož modernizace již započala) i v rozšíření pro Evropu (EGNOS), USA (WAAS), Kanadu (CWAAS) a Japonsko (MSAS). President Putin 26. prosince 2005 prohlásil, že se zasadí o to, aby moderní GLONASS byl dokončen již v roce 2008.</p> <h3>Představy o službách systému GALILEO</h3> <p>Popis najdeme například v článku Rüffer, J., Hemmert, J. (2005) 'Galileo meets Geodesy', Was brings uns Galileo für die GNSS - Anwendung in der Geodäsie, Der Vermessungsingenieur, rok 2005, č. 6, viz též <a href='http://www.allsat.de/download/Presse/Vermessungsingenieur6_05_Galileo_de.pdf'>www.allsat.de/download/Presse/Vermessungsingenieur6_05_Galileo_de.pdf</a>).</p> <h3>Financování systému Galileo</h3> <p>V dopravním výboru britské dolní sněmovny prohlásil předseda Královského ústavu pro navigaci letecký komodor Norman Bonnor: 'Prohlašuji, že globální navigační družicový systém je základní infrastrukturou stejně jako silnice a železnice.' S tím lze jen souhlasit. V době stále více omezovaných veřejných rozpočtů se zavádí jako způsob úhrady partnerství veřejnoprávních a soukromých zdrojů (PPP = Public Private Partnership). Nacházíme je v dopravě, zdravotnictví, vzdělávání, justici (Hesensko má dokonce soukromě provozovaná vězení!!). A tak tu máme tedy na řadě i družicovou navigaci.</p> <p>To nikdy nepřišlo na pořad v USA, všechno tam začaly vojenské potřeby a i když od samého počátku GPS sloužilo i civilním účelům, státní financování se udrželo, byť současné odhady o využití jsou v poměru 1 : 100 s převahou civilních aplikací.</p> <p>Galileo se má financovat z poplatků. Zdůvodnění o hospodářském významu vlastního družicového systému podlehla Evropská komise ve svém sdělení z roku 1999, kdy se rozhodla pro Galileo financované jako PPP. Podložila si ho studií firmy Pricewaterhouse Coopers (PwC) z listopadu 2001. Celkové náklady mají být 3,9 miliardy EURO, systémem vytvořený přínos 17,8 miliardy EURO. Podle doporučení se mají finance získat tak, že za každý čip do přijímačů pro Galileo se zaplatí jistý, byť malý, poplatek provozovatelům systému a že se zavedou poplatky za služby od jejich provozovatelů.</p> <p>Pro to bude nutno sehnat budoucí zákazníky, hledat má GJU a četné konference. Jako výzkumné programy GJU navrhuje ADvantis, SCORE, VERT a MARGAL. ADvantis má sloužit určování polohy osob nebo vozidel, SCORE záchranným službám za užití EGNOS/Galileo (volání E-112), VERT dálkovému sledování vozidel pro výběr mýtného a MARGAL pro přístavy a vnitrozemské vodní trasy.</p> <h3>Odhad očekávaných příjmů</h3> <p>Reakce leteckých společností vyústily ve společné stanovisko z 1. července 2003 (AEA, ERAA, IAOPA, IATA) nazvané SatNav: Dokument o stanovisku uživatelů vzdušného prostoru (SatNav: Airspace Users Position Paper), viz na internetu <a href='http://www.eraa.org/intranet/documents/21/69/050923_FINALjointpositiononGalileoEGNOS.pdf'>www.eraa.org/intranet/documents/21/69/050923_FINALjointpositiononGalileoEGNOS.pdf</a>. Podobně věc dopadla i v britské dolní sněmovně. Také GJU předpokládá, že masové tržní využití nepřinese žádné poplatky. Pro časovou službu, geodézii, meteo- rologické předpovědi počasí a podrobné vyměřování pozemků, kontrolu pohybu vozidel a stavitelství využívající bezplatné signály GPS předpokládají totéž od Galilea.</p> <h3>Závěrem</h3> <p>Vše hovoří pro to, že nebude zdaleka možno dosáhnout předpovídaných příjmů, protože stávající bezplatné GPS neumožní, aby daňoví poplatníci došli v Galileu ke svému zlatému nalezišti. Na rozdíl od dříve uváděné studie se nyní často hovoří o nákladech 4,3 miliardy EURO. Bylo by jistě proto vhodné uskutečnit o celém podniku v Evropském parlamentu otevřenou diskusi a vyslechnout nezávislé znalce pro zaujetí politicky smysluplného rozhodnutí.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Z AVN Allg.Vermess.-Nachr., roč. 113, č. 6 (2006), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2006 (VÚGTK)</p> <p class='kurziva-odstavec'>Jan Rambousek (zkráceno)</p> <p class='kurziva-odstavec'>Putin nařizuje doplnit družicový systém GLONASS před rokem 2008 (Moskva, 26. prosince, RIA Novosti): Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí prohlásil, že si přeje mít připravený globální systém GLONASS před rokem 2008.</p> <p class='kurziva-odstavec'>'Systém GLONASS se má vytvořit před rokem 2008, tak jak bylo původně plánováno. Máme tuto možnost. Podívejme se, co se dá udělat v létech 2006 a 2007,' řekl Putin členům vlády. Ministr obrany Sergěj Ivanov sdělil, že na oběžnou dráhu se dostaly v neděli již tři nové družice pro rozšíření navigačního systému. Řekl, že 19 z 24 družic systému GLONASS již obíhá. 'Jsem přesvědčen, že do roku 2008 se ocitne všech čtyřiadvacet družic na oběžné dráze'.</p> <p class='kurziva-odstavec'>President však poznamenal, že družice by se měly vyslat na oběžnou dráhu dříve. První družici GLONASS vyslali v roce 1987, ale systém oficiálně započal až 1993.</p>

Manfred Bauer

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2516


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] GPSNZK [Pošta]