[Home Page]

Mapa roku

<p>Letos probíhá již 9. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku. Kartografická společnost chce jejím prostřednictvím mj. zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území ČR a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map. Přitom samotní producenti map se podle slov doc. RNDr. Víta Voženílka, CSc. (předsedy hodnotící komise a zakladatele soutěže Mapa roku) na Kartografickou společnost ČR mohou kdykoli obrátit o případnou radu, která by vedla ke správnému kartografickému zpracování. 'Naším cílem při vyhlášení soutěže před téměř deseti lety bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují.' Dalším cílem zůstává navýšit počet studentů soutěžících v kategorii Kartografické výsledky studentských prací.</p> <p>Soutěž si získává čím dál tím větší oblibu, rok od roku se jí účastní více produktů a na slavnostním vyhlášení výsledků na veletrhu Svět knihy se schází čím dál tím více diváků. Další informace, pravidla soutěže, přihláška, atd. jsou k dispozici na web stránkách: <a href='http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku'>www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku</a>.</p> <p>Přijďte se 4. května podívat na vyhlášení výsledků během knižního veletrhu 'Svět knihy' na Výstavišti v Praze.</p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2527


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] KartografieZ domova [Pošta]