[Home Page]

Absolventi po 50 letech

<p>Praha, 2. března 2007: Absolventi zeměměřického studia na ČVUT (únor 1957) se sešli v Praze při příležitosti 50 let od ukončení svého odborného vzdělání. Setkání to bylo radostné, přišlo 47 absolventů a pár rodinných příslušníků, což vzhledem k věku účastníků a mnohdy dlouhé cestě do Prahy nebylo málo. Jistým vyvrcholením byla návštěva budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze - Kobylisy a přátelské setkání s předsedou ČÚZK, ing. Karlem Večeře a místopředsedou ing. Karlem Štenclem. K dobré pohodě i odborné informovanosti účastníků přispěly i mgr. Jarmila Daňková, vedoucí sekretariátu předsedy úřadu a ing. Jana Hautkeová, vedoucí Katastrálního pracoviště Praha-východ. Akce se vydařila a všichni se již těší na příště, jen interval setkání bude trochu kratší (tentokrát to bylo po 10 letech).</p>

Josef Pražák

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2534


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] ŠkolstvíHistorie [Pošta]