[Home Page]

Proč jste si vybral ing. Štencela?

<p class='tucny-odstavec'>'Čím myslíte, že je nový místopředseda zajímavý a přínosný, že jste si ho vybral?', zeptali jsme se předsedy ČÚZK ing. Karla Večeře:</p> <p>Odpověď na tuto otázku je celkem snadná, neboť jsem důvody výběru místopředsedy několikrát uváděl při jeho představování jako nového místopředsedy. Takže to mohu zopakovat i pro vás a čtenáře Zeměměřiče.</p> <p>Ing. Karel Štencel byl úspěšný před 3 lety ve výběrovém řízení na funkci ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Tento region rozhodně nepatřil k těm nejlepším v republice, naopak, zejména vlastní okres Zlín patřil spíše k tomu horšímu. Po 3 letech působení ing. Štencla má Katastrální úřad pro Zlínský kraj pevné místo v trojici nejlepších, mezi pracovišti nejsou velké rozdíly, lidé táhnou za jeden provaz směrem ke správně a srozumitelně vytýčenému cíli. Na Zlínsku je dobrá spolupráce s ostatními institucemi veřejné správy, s geometry a běžného klienta přicházejícího s podáním nebo pro výpis si tam váží, což poznáte podle toho, jak se za tři roky zlepšily prostory, do kterých naši klienti přicházejí. Je tedy zcela namístě říci, že ing. Štencel si vydobyl pověst velmi šikovného a úspěšného ředitele katastrálního úřadu.</p> <p>Místopředseda ČÚZK má na úřadě zásadní vliv především na vytváření podmínek pro plnění úkolů katastrálních úřadů. Pod jeho vedením je věcné i metodické řízení našich úřadů, digitalizace katastrálních map, informatika atd. Řízením investiční komise nasměrovává i správné využití balíku tzv. programových výdajů (investic i většiny provozních výdajů). Hledal jsem proto člověka, který je úspěšný v řízení katastrálního úřadu a přitom není příliš vzdálen praktickým problémům z každodenního života katastrálního úřadu, rozumí technickým úkolům jako např. digitalizaci katastrálních map, není mu cizí informatika, má autoritu u těch, které má řídit, umí se uvážlivě, ale přitom dost rychle rozhodovat a svá rozhodnutí dokáže přesvědčivě obhajovat. Podle tohoto popisu už nebylo tak těžké najít ing. Karla Štencela. Je dobře, že našel odvahu nabídku přijmout. První 3 měsíce naznačují, že by se nám spolu mohlo spolupracovat velmi dobře, alespoň já to tak vnímám. </p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2541


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]