[Home Page]

Výběrové řízení v okresu na severu

<p>Bylo vypsáno výběrové řízení (VŘ) na ředitele jistého KP. Přihlásili se tři uchazeči, ale všímat si budeme jen dvou s lepšími výsledky.</p> <p>Dosavadní ředitel KP (byl ve výběrové komisi) a člen užšího vedení KP znali práci, odbornost i lidskou stránku jedné z uchazeček, neboť si ji během deseti let její praxe na tomto KP 'vychovali'. Navíc jí bylo KP umožněno studium druhé VŠ se zaměřením na management ve státní správě a podle našich katastrálních kmetů se jedná o mimořádně schopnou pracovnici.</p> <p>Druhá uchazečka měla jen zhruba dvouletou praxi, ale nakonec byla jmenována ředitelkou ona, a oba katastrální kmeti, tč. již v důchodu, se začali proti tomuto bouřit a psát stížnosti na všechny strany a bojovat tak i za lidi na KP. Proč?</p> <p>Podle vnitrorezortního předpisu č.j. ČÚZK 6704/2005-12, čl. 3.1 - požadované vzdělání a praxe uchazeče: na funkci ředitele KP musí mít uchazeč minimálně tříletou odbornou praxi v katastru nemovitostí, v evidenci nemovitostí nebo v právních vztazích k nemovitostem.</p> <p>První uchazečka byla nejdříve vyřazena, neboť údajně studovala nevhodnou vysokou školu a po jejím odvolání se neváhalo volat na Slovensko, aby se personalista přesvědčil, že opravdu má zkoušku z informatiky. U druhé - vítězné uchazečky už taková horlivost nebyla. Její doloženou odbornou praxi už při výběrovém řízení zpochybnil dosavadní ředitel KP, neboť oproti požadované minimálně tříleté praxi, splňovala ke dni výběrového řízení necelé dva roky. Jenže uchazečka předložila personalistovi potvrzení na chybějící období odborné praxe od soukromé firmy. Zdánlivě vše OK. Jenže tato firma nebyla v katastru známá, ač měla sídlo ve stejném městě, jen o pár ulic dále, takže oba katastrální kmeti nelenili, firmu kontaktovali. Proč nedostatečné potvrzení odborné praxe nevyprovokovalo ředitele KÚ a personalistu minimálně k telefonickému dotazu, se asi nedozvíme, ale naši katastrální kmeti následně zjistili, že geodetická firma dělá jen inženýrskou geodézii a žádný katastr a že vítězka výběrového řízení zde během svého dálkového studia VŠ prováděla v letech 1996 - 7 práce figurantské a spíše pomocné. 'Přeci musela znát podmínky výběrového řízení a jako uchazečka o post ředitelky KP musela rozeznat práci v katastru od práce na stavbě' mysleli si naši kmeti a na toto a další podivnosti upozornili ředitele KÚ a vedení ČÚZK. Dokonce požádali o dohled nad prověřením i předsedu rezortu, neboť byli přesvědčeni, že nedostatečné potvrzení odborné praxe bylo uchazečkou předloženo záměrně jako dostatečné a KÚ to kryje. Dle ředitele krajského KÚ je vše v pořádku a ČÚZK stížnosti teprve šetří a stěžovatelé se výsledky dozví cca až koncem května. Medializací případu, který jen v redakci má již přes 50 stran, si naši kmeti slibují, že jejich 40letá práce pro katastr nebude znehodnocena podivnými praktikami nového vedení. Případu se budeme i nadále věnovat a snad se dozvíme, jestli už při VŘ věděla vítězka, že jí bude udělena výjimka k praxi. Komise ji totiž měla podle čl. 5 vyloučit.</p> <p>Jmenování ředitele KP je plně v kompetenci vyhlašovatele VŘ, ředitele krajského KÚ. Ředitel si své podřízené jistě vybírá k obrazu svému. </p>

Radek Motejl Petr

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2544


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]