[Home Page]

Slovensko-polsko-české geodetické dny

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Stowarzyszenie Geodetów Polskich a Český svaz geodetů a kartografů pořádají ve dnech 10. - 12. 5. 2007 XIII. Mezinárodní Slovensko-polsko-české geodetické dny. Třinácté odborné setkání slovenských, polských a českých geodetů se uskuteční na úpatí Nízkých Tater v Liptovském Jánu ve středisku Hotel *** SOREA Máj.

Program XIII. mezinárodních slovensko-polsko-českých geodetických dní bude orientovaný na oblasti:

  1. Geodetické práce na státních hranicích
  2. GNSS a liniové dopravní stavby
  3. Studentské práce z oblasti geodézie, katastru a GIS
  4. Národní služby GNSS

V každé oblasti budou předneseny tři národní referáty.

ing. Martin Malec, rada ČSGK

vyvěšeno: 20.05.2007
poslední aktualizace: 23.05.2007
ID článku: 2552


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Ze zahraničíZeměměřičský věstník [Pošta]