[Home Page]

Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část

Materiál „Dotazy a odpovědi k vyhlášce č. 26/2007 Sb., část druhá“ vznikl na podkladě dotazů ke katastrální vyhlášce shromážděných ČÚZK v období přibližně od poloviny měsíce dubna do současné doby (konec května).

Materiál je opět zpracován ve formě tabulky, v jejímž prvním sloupci je pořadí dotazu a označení ustanovení vyhlášky (případně i katastrálního zákona), jehož se dotaz týká. Ve druhém sloupci tabulky je uveden dotaz. Dotaz je uveden v autentické podobě, tedy bez úpravy v něm použité terminologie. Ve třetím sloupci tabulky je pak odpověď na dotaz s uvedením data pro případ následného doplnění odpovědi, při kterém by se změnilo i datum [Datum je uvedeno ve formátu (RRMMDD)]. Pořadí dotazu je využíváno i pro odkazy na odpovědi k již zodpovězeným dotazům v případech, ve kterých se dotaz buď prakticky zcela nebo alespoň z části opakuje (na odpověď se pak přejde podržením klávesy Ctrl a klepnutím myší na číslo pořadí uvedené ve sloupci „Odpověď“, to však neplatí, pokud je odkazováno na odpověď z Dotazů a odpovědí k vyhlášce č. 26/2007 Sb., část prvá). Ve sloupci „Odpověď“ je samostatnou přílohou míněna příloha „Problematika kódu kvality bodu na nově vyznačované hranici“, která byla zveřejněna současně s prvou částí 4. května.


Upozornění redakce: Na stránkách ČÚZK občas dojde k přesunu dokumentů, takže zde uvedené linky vypadají jako prázdné. Doporučujeme trpělivost při hledání přesunutých dokumentů vyhledávači na www.cuzk.cz. Chyba není na straně časopisu. 18/9/2007

Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů, ČÚZK

vyvěšeno: 01.06.2007
poslední aktualizace: 18.09.2007
ID článku: 2561
další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-vyhlaska26
www.cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10884
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2490


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]