[Home Page]

Česká zemědělská univerzita má novou Fakultu životního prostředí

PRAHA (1.7.2007) - Prvního červencového dne byla ustanovena na České zemědělské univerzitě v Praze nová Fakulta životního prostředí , do které byly z původní Fakulty lesnické a environmentální delimitovány čtyři katedry a jedno pracoviště. Novou fakultu tvoří katedra biotechnických úprav krajiny, dále katedra ekologie a životního prostředí, katedra staveb a územního plánování, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování a laboratoř ekologie krajiny, která jediná sídlí mimo Prahu v budově zámku v Kostelci nad Černými lesy. Vedením Fakulty životního prostředí byl rektorem univerzity profesorem Janem Hronem pověřen profesor Pavel Pech. Ostatní katedry a pracoviště původní Fakulty lesnické a environmentální nyní tvoří Fakultu lesnickou a dřevařskou. Dočasným vedením této fakulty byl rektorem pověřen profesor Vilém Podrázský.
Předměty geodezie, základy geodezie, základy geodezie a kartografie, dále organizace půdního fondu, pozemkové úpravy, kartografie, katastr nemovitostí a GIS pro obě fakulty budou zajišťovat pedagogové převážně z katedry biotechnických úprav krajiny a externisté z jiných škol a z praxe.
Sídlem obou fakult je stejná budova v univerzitním areálu v Praze v Suchdole, ve které sídlila původní Fakulta lesnická a environmentální.
Adresy fakult jsou
Česká zemědělská univerzita
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Budovu v areálu naleznete rovněž podle č.p. 1176.

Petr Skála

vyvěšeno: 04.07.2007
poslední aktualizace: 09.07.2007
ID článku: 2580
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=413

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]