[Home Page]

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

Výstava Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé připomenula vloni 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy. V předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty v Praze 2 na Albertově 6 po úvodních projevech promluvil a slavnostně tak výstavku několika posterů otevřel provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova ing. ThLic. P. František Hylmar S.J. Následovalo promítnutí filmu Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky a přednáška Samuel Fritz - autor první mapy Amazonky (doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. a Mgr. Kamila Šimková Broulová).

Jeziutu Fritze jsme představili v seriálu o zeměměřických památkách. Magistru Šimkovou Broukovou si třeba pamatujete z televizního filmu o geodetickém měření na Machu Picchu, které prováděl GEFOS a otce Hylmara jste mohli před Listopadem 1989 vidět ve středisku DPZ v národním podniku GKP. Jezuita mi zde slíbil, že se pokusí zjistit, proč je právě apoštolu sv. Tomáši přiřknuta patronace našeho oboru. Očividně totiž byla tato informace i pro něho novinkou.

(rp)

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2604


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Zajímavosti [Pošta]