[Home Page]

Geodetům zdar! - křičeli jsme na sebe přes dvůr

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>V Zeměměřiči jsme o něm psali, když pádlem pokořil Českou republiku od Šumavy do Děčína nonstop. Patřily mu i fotky na obálce v loňském březnovém Zeměměřiči. Občas je velmi aktivní a snaží se minimálně alespoň glosovat věci kolem sebe. »Geodetům zdar« křičeli jsme na sebe přes dvůr, když jsme se potkávali v kancelářské budově v Praze na Radlické ulici. Ano, asi jste nepoznali, že se jedná o ing. Jana Vondraše z firmy Abacus, který se mi uvolil k rozhovoru.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Nevím, jak jste hodně slavný, ale rád bych občas dělal rozhovory s úplně obyčejnými geodety o jejich firmách, o jejich trápeních a úspěších. Troufnete si na rozhovor hned po rozhovoru s místopředsedou ČÚZK?</p> <p>S kým jiným by si redaktor našeho časopisu měl povídat než s geodety a jestli má někdo vysokou úřednickou funkci nebo malou firmu se projeví v názorech, ale ne v chuti odpovídat. A pokud se názoru týká, rád bych se odvolal na pana Voltaira: »S Vaším názorem nesouhlasím, ale budu se do smrti rvát za Vaše právo ho vyslovit«. Pokud se té slávy týká, pár geodetů na mne vzpomene jako na původce jejich geodetického vzdělání, ale to bez další kultivace stejně nic neznamená, a to je asi tak všechno.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Vzpomněl jste své působení na zeměměřické průmyslovce, ale já bych se držel práva vyslovit svůj názor. Jak hodně »potřebujete« ČÚZK k životu?</p> <p>Osobně si nedovedu představit stát, kde by podobná složka neexistovala. To, že u nás máme jen tu úřední polovinu, za to může zase jenom zákonodárce (asi 50 % poslanců je vzděláním právník) a zřejmě mu to vyhovuje. O profesním nadržování se v Zeměměřiči již psalo, takže budu opakovat, že doktoři přes právo rozlišují ve svém oboru ještě tak soudce, advokáty, notáře, ale rozdíl mezi geodetem úředním a geodetem soukromým chápou naši zákonodárci asi tak, jako chápou technickou stránku katastru, tj. vůbec ne. Samozřejmě, že v našem oboru by to bez ČUZK nešlo, anebo by to šlo rychle do hrobu. Něco jiného však je společenské postavení geodetů, kteří přicházejí do styku s veřejností, tedy zejména těch, kteří dělají geometrické plány. Já nemám rozhled po sousedních zemích, ale mám jednu jedinou zkušenost z katastrálního úřadu v Ofmbachu, kde jsem byl před lety ještě s kolegou Kolmanem, na exkurzi a taková praxe by se mi líbila. Naši kolegové v Německu mají podobný systém jako u nás notáři, to znamená, že je jich konečný počet na určité území, a že razítko se získává odúmrtí (tedy odbornou). Nedovedu si představit, že by někdo riskoval tak výhodné bydlo, nepoctivou prací nebo přímo podvodem, a že by si nenechal za zodpovědně prováděnou práci slušně zaplatit.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Co Svaz nebo Komora - je to k něčemu?</p> <p>Je lepší něco než nic. Osobně se domnívám, že ani jeden z nich nemá šanci přerůst do zákonem ustanovené instituce. Nevstoupení do ČKAIT považuji za historickou chybu. Mimochodem, stále se to dá napravit.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Co jste říkal aktivitám KGK o cenách geodetických prací?</p> <p>Bylo toho málo, ale alespoň něco. Pokud je mi známo, mají jiné profese něco jako honorářový řád nebo ceník advokátních výkonů, a nikoho z nich úřad pro hospodářskou soutěž za to »nezkoumá«.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Je třeba definovat spodní cenovou hranici a všechny, kdo jí nedosáhnou, pranýřovat?</p> <p>No, každý ať dělá za to, jak sám sebe cení, ale zveřejňování cen by nám jistě prospělo. Když někomu pošlu nabídku, tak to, co je tam napsáno, není nic tajného, ale když tu samou nabídku čte konkurence, už se na to díváme jako na něco nepřístojného. Proč?</p> <p>Do nabídky dáváme kus odborné práce a zadarmo. Což takhle vložit nabídku do dvou obálek a do té vrchní napsat: Rozlepením přiložené obálky souhlasíte s úhradou přiložené faktury (500 Kč - ta částka může být samozřejmě i jiná), kterou nemusíte uhradit, pokud nám poskytnete kopie konkurenčních nabídek.</p> <p>Myslím, že bychom se dost brzy dostali na lepší ceny.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Za jakou cenu už vaše firma není ochotná měřit? Zkuste být konkrétní a řekněte nějaké nabídkové řízení, kde to někdo vyhrál za nereálné ceny.</p> <p>Já bych místo toho radši popsal dva příklady z nedávné doby.</p> <ol> <li>Můj odběratel mě na základě nabídky na jinou stavbu tlačil k pronikavému snížení jednotkové ceny za vytyčený bod (z 210 Kč na 150 Kč). To jsem odmítl s poukazem na to, že to je cena dumpingová, a to, že dělat nebudu. A ejhle argument zabral. </li><li>Mého kolegu jeho dlouholetý odběratel (jmenovitě ekonomický náměstek) tlačil na cenu za hodinu práce geodetické skupiny 750 Kč (náš normál 850 Kč až 970 Kč) s odůvodněním, že mu to jiná geodetická firma nabídla za 650 Kč, ale že jsou přece dlouholetí spolupracovníci (rozuměj firma s firmou), a že aby tu cenu vyrovnal a přitom mu řekl, o kterou konkurenční firmu se jedná. No, přes dva rozhovory mobilem jsme zjistili, že zmíněná konkurenční firma s jeho odběratelem vůbec nejednala, a že pro zmíněného odběratele už nepracuje asi tak čtvrtým rokem. </li></ol> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Jak děláte cenovou nabídku vy?</p> <p>V cenové nabídce na naše dodávky jsou tyto kapitoly:</p> <ol> <li>rozsah prací (vytyčovací síť, vytyčování, zaměření skutečného provedení a další druhy prací podle poptávky) </li><li>přesnost prací </li><li>organizace, sledování prací, fakturace (jak se budou práce evidovat, jak často se bude fakturovat, splatnost faktury, postup při reklamaci, že budeme pracovat o sobotách nedělích i v noci za příplatek, a že naše papírové výstupy budou ověřeny) </li><li>pojištění (že jsme pojištěni na škody při výkonu povolání a výše plnění) </li><li>ceny (zpravidla jednotkové (za bod, za hodinu), ale někdy i fixní za dodávku) </li></ol> <p>Pokud byste našel v časopise dost místa, milerád vám konkrétní nabídku nechám ke zveřejnění.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>To můžeme zkusit na internetu. O kolik poporostla cena za vytyčený bod od roku 1997 do roku 2007 ve firmě Abacus?</p> <p>O desetikorunu!!! Poznamenávám, že výše uvedená čísla jsou pravdivá a že je skutečně používáme. Váženým kolegyním a kolegům, kteří se cítí touto cenou uraženi, se omlouvám a pokud mne bude někdo kontaktovat, aby mi projasnil zrak, rád se přizpůsobím.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>To není moc. Myslíte si, že dřív skončí Abacus nebo časopis Zeměměřič?</p> <p>No samozřejmě váš časopis tady bude déle, už jenom proto, že pan šéfredaktor je mladší než já. Ale když už jste se zeptal, tak toho využiji, a vykřiknu: <strong>»Osud mi nenadělil žádného odborného dědice, a jelikož jsem před penzí, tak hledám korunního prince«.</strong></p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'><strong>To je tedy výzva ke geodetickému národu. Děkuji za rozhovor, přeji mnoho tvůrčích úspěchů a geodetům zdar!</strong></p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'><strong>Nazdar!</strong></p> <strong> </strong>

Radek PETR

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2605


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Geodézie [Pošta]