[Home Page]

Proč je sv. Tomáš, apoštol patronem zeměměřičů?

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>...zeptali jsme se zeměměřického inženýra provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova ing. ThLic. P. Františka Hylmara S. J. (před listopadem 1989 pracoval v GKP, n.p., Praha).</p> <p>V knize »Rok se svatými« (Karmelitánské nakl. 1994) se uvádí sv. Tomáš, apoštol jako patron architektů, stavebních dělníků, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků a teologů.</p> <p>Když jsem byl v říjnu v Římě, informoval jsem se u jezuity, který pracuje na kauzách svatořečení a ve slovníku svatých a blahořečených katolické církve »Heilige und Selige der roemisch-katholischen Kirche« z roku 1929 (Vier Quellen Verlag, Leipzig) jsme našli, že Tomáš apoštol, zvaný Blíženec: »ist Patron der Architekten, Zimmerleute und Feldmesser, Maurer, Bauarbeiter, Steinhauer«.</p> <p>Mezi jeho atributy (předměty, s nimiž je zobrazován) patří mj. »Winkelmass (úhelník?!): weil die Legende ihm zum Baumeister des Koenigs Gondoforus in Indien macht«.</p> <p>Ještě jeden novější italský slovník říká víceméně totéž. Toto jsem tedy zjistil o patronu zeměměřičů. Další pátrání je možné v podobně rozsáhlých encyklopediích svatých a blahoslavených, které existují určitě v němčině, italštině, francouzštině, angličtině a španělštině či polštině, ale to už bych nechal někomu jinému.</p> <p>Podle zmíněného jezuity, který se ve věci vyzná, jsou někteří svatí patroni uznáni církví oficiálně, ale mezi ně Tomáš jako patron zeměměřičů zřejmě patřit nebude. Bude za patrona považován podle lidového podání, což je ovšem v pořádku. Patronát sv. Tomáše nad zeměměřiči se podle všeho odvozuje od »inženýrské geodézie«, tj. od vyměřování staveb.</p> <p>Jsem rád, že mi červnová vernisáž výstavy »Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé«, kde jste se na mě obrátil, a toto pátrání po patronu zeměměřičů, připomněly mé »geodetické období«. Nedávno jsme měli ve Starém Městě p. Sněžníkem setkání spolužáků z ročníku geodézie a kartografie na ČVUT z let 1976 - 81 a bylo velmi pěkné a srdečné. Přeji všem všechno dobré.</p> <p class='kurziva-odstavec'>František Hylmar, 10. 10. 2006</p> <h3>Jak jsem oslavil (-a) svátek patrona geodetů?</h3> <p>Svátek jsem oslavil prací. Stejně jako jiné svátky různých svatých, či svátky státní, popř. významné dny. Na sv. Tomáše, apoštola jsem si přitom po pravdě řečeno ani nevzpomněl... </p> <p class='kurziva-odstavec'>Mirek Šedý</p> <p>Jak jinak než prací. Ani jsem nevěděl, že by to měl být sváteční den. To by ten týden byl už moc slavný, skoro jako Vánoce. Ale konkrétně, mohu dosvědčit třeba elektronickou poštou: Zabýval jsem se identifikací parcel okolo ZNB Lišov, protože mám za úkol povýšit jeho ochranu. Také jsem za tím účelem studoval sněmovní tisk č. 447 roku 1920, mimochodem velmi zajímavý a neznámý dokument - Návrh zákona o jednotné organisaci základů polohopisných prací geometrických, tzv. geodetických triangulací na území Československé republiky. Návrh nebyl schválen, ale v důvodové zprávě je velmi dobré posouzení stavu geodetických základů RU. Večer jsem byl na schůzi výboru domovní samosprávy našeho BD. A asi mi bylo horko.</p> <p class='kurziva-odstavec'>František Beneš</p> <p>Nijak zvlášť jsem neslavila. Měla jsem (po hektickém dokončení tříměsíční velké zakázky v terénu) konečně dovolenou. Přesto jsem vstávala v šest hodin ráno (jako do práce), abych šla na nákup, který jsem vezla mamince na chatu. Jinak odpoledne jsem asi 2 hodiny spala a pak ještě něco udělala na zahradě a zalila atd. Jinak jsem se flákala a na sv. Tomáše, se přiznám, si ani nevzpomněla. </p> <p class='kurziva-odstavec'>Jana Skrbková (ta, která svým dotazem hledání patrona geodetů odstartovala)</p> <p>Oslavila jsem to pobytem v krásné přírodě v okolí Lužnice.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Jana Chudobová</p> <p>Oslavil jsem to ředitelským volnem po obědě.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Jan Fafejta</p> <p>Nijak jsem to neslavil, nevzpomněl jsem si.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Milan Talich</p> <p>Na patrona geodetů jsme si nevzpomněli a oslavili jsme to u nás všichni prací. Což není nic moc, zato od úterý do neděle jsme zavřeli a slavili do roztrhání těla, ale to už byla jiná kapitola.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Aleš Rucký</p> <p>3.7 jsem pilně měřil na letišti a na nějakého apoštola jsem ani nevzdechl (ale málem jsem tím horkem sám zdechl). Když už je náš patron, mohl by se starat. Takhle to vypadá, že ani neví, koho patronuje. Posuďte sami: chvění vzduchu, konstrukce betonové estakády se teplem deformovala tak, že souvislá série měření (automatická kontrola horizontace) trvala sotva 10 minut, dodržování pitného režimu na pracovišti taky žádné a že by se pomocník přeměnil na ztepilou krásku, která si vtom vedru odloží úplně všechno, to se taky nestalo (no na takový zázrak je asi moc »svatej«). Takže suma sumárum na nového patrona, který se nestará, ...!</p> <p class='kurziva-odstavec'>Jan Vondraš</p> <p>Neslavil jsem.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Petr Polák</p> <h3>Zpráva podnikového výboru ROH GEOS Litoměřice</h3> <p>Svátek sv. Tomáše, den zeměměřičů, jsme pojali v duchu tradic podniku GEOS Litoměřice. Ráno jsem přijel do podniku poněkud později. To aby někdo neměl problémy s pozdním příchodem. Poté jsem si dal vedle své ředitelny vířivou koupel s naší tiskovou mluvčí..</p> <p>Ranní raut všichni uvítali, štval mne jen domovník, který rozdával transparenty s nápisy např. »Jsem geodet a kdo je víc!«, »Úředník či mršina, všichni jedna rodina!« apod. Ještě horší bylo, když se pracovníci našeho podniku odebrali s těmito transparenty manifestovat před katastrální úřad za jednotu všech pracovníků resortu a podnikatelské sféry.</p> <p>Z manifestace jsme odjeli autobusem Mercedes Benz na oběd do karlovarského hotelu PUPP. Odtud kvůli nám vyhodili Bartošku i s jeho slavným filmovým festivalem. Bartoška se tomu divil, ale ředitel hotelu ho uklidnil s tím, že pro GEOS už 16 let slouží PUPP jako závodní kuchyně.</p> <p>Hotelový bazén jsme proměnili v jedno velké FKK a žasli nad tím, jak krásné geodetky u nás pracují. I muži byli statní! Celé Karlovy Vary měly za to, že přijela svěží várka ozdob Hollywoodu. Největší úspěch měla ředitelka místního KÚ.</p> <p>Z Varů jsme odletěli speciálem na kávu a sachrův dort do Vídně. Nebudu lhát, tajně jsem si před tím dal Leberknedelsuppe a Wienerschnitzel. Po kávě jsme si zaskotačili v Prátru. Když už ten speciál čekal na letišti, odskočili jsme si brzy večer na Moselwein do Cochemu. A odtud to byl už jenom skok do Monte Carla. Z FKSP jsme si tu pěkně zařádili. Myslím, že se nám podařilo rozbít bank.</p> <p>Když došel FKSP i tajný fond BSP, letěli jsme se vyspat do Londýna. Big Ben právě odbíjel půlnoc když jsme se dostávali k recepci.</p> <p>Ještě zbývala maličkost: u příležitosti Dne zeměměřičů jsme vyhlásili titul »Vzorný pracovník podniku GEOS«. Byl to in memoriam můj bývalý společník. Jeho vdova dostala poslední model sporťáku Ferrari. Ráno u toastu k snídani jsme si libovali, jak jsme si ten náš svátek hezky užili.</p> <p>Do práce půjdeme zase až za měsíc, ke sv. Tomáši jsme dostali 13. a 14. plat, tak proč dělat, když každý z nás má půl milionu, se kterým ještě 30. června nepočítal.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Ferry, v.r., předseda ZV ROH GEOS Litoměřice, vedoucí Brigády socialistické práce</p> <p class='kurziva-odstavec'>Poznámka: Naše redakce zjistila, že domněnka o mužích z Hollywoodu je vymyšlená, neboť masérky z karlovarského Puppu si pamatují pouze na jednoho zápasníka sumo s několika učedníky.</p>

Redakce / František Hylmar / diskuse

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2611


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Zajímavosti [Pošta]