[Home Page]

Ohlédnutí za letošním G++

Noc z 27. na 28. března 2007 patřila dalšímu ročníku kultovní akce G++. Tradiční setkání studentů a pedagogů zeměměřických oborů ČVUT tentokrát proběhlo v kulisách pražského klubu Hany Bany.

O rozptýlení bezmála 400 dorazivších hostů se krom kapel zvučných jmen a dalšího kulturního doprovodu postaral i kouzelník doc. Hampacher. Mnohá veselost se užila i při lítém zápolení jednotlivých ročníků v netradičních geodetických disciplínách. Hlavním bodem programu se stal slavnostní křest studentů prvních ročníků Geodézie a kartografie a nově i Geoinformatiky. Ona totiž imatrikulace v Betlémské kapli je sice oficiálnějším aktem, ovšem skutečným studentem zeměměřictví je možné se stát až po pasování výtyčkou na G++! Kmotry současných prváků se stali ing. Kuklíková a ing. Ratiborský.

Pokud jste si G++ nechali ujít (a máte z toho oprávněné výčitky svědomí), budete mít příští rok zajisté možnost svoje zaváhání napravit. Prozatím lze alespoň dodatečně nasát atmosféru tohoto svátku na http://www.gplusplus.kvalitne.cz.

O tom, že studenti rozvíjí svoje geodetické osobnosti ve všech směrech, svědčí i následující statistika: Za večer bylo vypito 1200 piv, 15 litrů zelené, 10 litrů rumu, 10 litrů Jablka atd. Inu, těžko na cvičišti...

Studentské sdružení G++

vyvěšeno: 03.08.2007
ID článku: 2620


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Z domova [Pošta]