[Home Page]

Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)

ČSGK - pobočka Východní Čechy a KÚ pro Pardubický kraj pořádají dne 20. září 2007 seminář, který bude zaměřen na zkušenosti a problémy s novou katastrální vyhláškou v oblasti geodetických činností. Lektory tohoto semináře budou pracovníci ČÚZK, ZKI v Pardubicích a KÚ v Pardubicích.

Seminář je určen pro pracovníky KÚ a komerční sféry v oblasti geodetických činností (zejména geometrické plány a vytyčení)

Program:
1. úvodní slovo zástupce ČÚZK - Ing. Janeček, ředitel odb. 22
2. vystoupení inspektora ZKI v Pardubicích - Ing. Doležal
3. odpovědi na písemné dotazy
4. vystoupení pracovníků komerční sféry
5. diskuse

Seminář se koná ve čtvrtek 20. září 2007 od 9.00 do 14.00 hod. v Domě techniky v Pardubicích. Prezentace účastníků bude od 8.30 hod.
Vložné - 780 Kč (ve vložném je obsaženo občerstvení)
členové ČSGK - 680 Kč
členové informačního centra ČSGK - 390 Kč

Žádáme vás o vaše dotazy, náměty a připomínky, aby se na ně mohli lektoři připravit. Zašlete je prosím na adresy josef.holický@cuzk.cz nebo jitka.rubesova@cuzk.cz - nejlépe do konce srpna, maximálně do 6. září 2007.

Rovněž, v případě zájmu, svou účast na semináři potvrďte zasláním přihlášky na dané adresy do 15. září.

Za ČSGK - Východní Čechy

Ing. Josef Holický, Ing. Jitka Rubešová

vyvěšeno: 17.08.2007
ID článku: 2635


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]