[Home Page]

Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.

V Třebíči se 11.10.2007 uskuteční odborný seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII. Zkuste vyhrát účast zdarma. Seminář má již třináctiletou tradici. Podrobné informace o akci na www.zememeric.cz/diar

Tento seminář je uveden jako diskusní, s možností uvést na přihlášce, nebo poslat mailem dotaz související nejen s probíranými tématy, ale celé problematiky katastru nemovitostí od jeho vedení po tvorbu nových map. Letos připravili organizátoři ve spolupráci s redakcí časopisu Zeměměřič pro všechny zájemce soutěž o vstup zdarma (cena semináře 600 Kč). Stačí odpovědi na 6 otázek poslat na soutez(zavináč)zememeric.cz do 30. září 2007).


Soutěžní otázky - Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.


1. V kterém roce byl založen Spolek zeměměřičů Brno?
A) 3. března 1984
B) 3. března 1994
C) 3. března 2004
2. Kdo byl prvním garantem seminářů o Katastru nemovitostí pořádaných v Třebíči?
A) ing. Klimeš
B) ing. Kolman
C) ing. Kamera
3. Jaké číslo ve sbírce zákonů má nová katastrální vyhláška?
4. Kdy nabyla nová katastrální vyhláška účinnosti?
5. Kdo může vyhotovit ověřenou kopii geometrického plánu?
6. Co nevím o katastru nemovitostí?


Podmínky soutěže:

1. Cena pro vítěze - zdarma vstup na seminář v Třebíči a dárek od Spolku zeměměřičů Brno.
2. Za každou správnou odpověď 1 bod - vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů (max.6), při rovnosti bude vítěz vylosován ze všech, kteří dosáhnou alespoň 3 bodů!
3. Členové Spolku zeměměřičů jsou ze soutěže vyloučeni.
4. Každý se smí účastnit pouze 1x a každý email musí být podepsaný.
5. Odpověď musí být poslána na adresu soutez(zavináč)zememeric.cz a s předmětem zprávy „KN Třebíč“ nebo „KN Trebic“. Takto neoznačené odpovědi budou ze soutěže automaticky vyloučeny.
6. Emailové adresy mohou po soutěži sloužit pouze pro potřeby organizátorů.
7. Soutěž vyhlášena 27.8.2007 a ukončena 1.10.2007.

Pár řádek o Spolku zeměměřičů Brno
Spolek zeměměřičů Brno (www.spolekzememericubrno.cz) je dobrovolné občanské sdružení, které sdružuje zájemce o geodézii, geomatiku, kartografii a katastr nemovitostí. Již jeho předchůdce – ČSGK, pobočka Brno začal od roku 1993 pořádat, dnes již tradiční, semináře v Třebíči. Od podzimu roku 1994 bývá pořádán seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi a od roku 1995 bývá v jarních měsících pořádán seminář Pozemkové úpravy. Organizátoři vždy zvali erudované odborníky, zabývající se nejen tematikou katastru nemovitostí a pozemkových úprav, ale témat souvisejících, například novým stavebním zákonem, novým správním řádem. Každý seminář má v závěru prostor pro diskusi v níž lektoři odpovídají na dotazy posluchačů. Dotazy na letošní podzimní seminář je možno posílat na adresu spolzem@email.cz nebo prostřednictvím této soutěže jako bod 6.

Štěstí ve hře přejí organizátoři soutěže – Spolek zeměměřičů Brno a redakce časopisu Zeměměřič.

Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč

vyvěšeno: 27.08.2007
poslední aktualizace: 18.01.2008
ID článku: 2641
další informace:www.spolekzememericubrno.cz
www.zememeric.cz/diar

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova ČSGK
[Pošta]