[Home Page]

Kurz Digitální kartografie počtvrté

Další opakování dvoudenního kurzu Digitální kartografie pořádá ve dnech 20. a 21. září 2007 katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Kurz obsahuje přednášky na téma vývoj kartografie a státní mapová díla ČR, mapy na internetu, digitální model terénu, kartografický software OCAD. V praktické části se účastníci seznámí s principy digitální kartografie přímo v počítačové laboratoři. Pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích a výzkumných institucí, nestátních neziskových organizací a pro studenty je účast bezplatná. Kapacita kurzu je omezena, zájemcům doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Přihlášky a bližší informace na ldk@fsv.cvut.cz nebo na níže uvedené www adrese. Růžena Zimová

Růžena Zimová

vyvěšeno: 10.09.2007
ID článku: 2651
další informace: ldk.fsv.cvut.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Katedra 153, G+K, ČVUT a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č.
[Server] [Pošta]