[Home Page]

43. Geodesia rallye ČR - již 13. října

Setkání motoristů 43. GEODESIA RALLYE ČR se koná podle „Řádů motoristických soutěží geodetů v ČR“ ve znění © VIVA GEODESIA ® z roku 2001 a není tak motoristicky ortodoxní, jak se to může zdát. Soutěž je určena pro všechny, kteří chtějí něco netradičního zažít, kteří chtějí poznat krásy Českého středohoří a předem nevědět, které to budou. Jsou i tací, kteří se vůbec nevyrušují, že jim organizátoři měří čas. Večer je všem za odměnu karaoke šoumenů - Duo Nedvídek.

Soutěžní kategorie
a) A - jednotlivci (posádky) - absolutní klasifikace – patron: doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
b) D - jednotlivci (posádky) - klasifikace posádek.žen - řidiček – patron: Ing. Lumír Nedvídek
c) M - družstva (trojice posádek) - soutěž týmů – patroni Ing. Viktor Němec
c) I – inzerenti časopisů Zeměměřič a GeoBusiness – patron: Ing. Radek Petr

Posádkám se doporučuje vybavit se alespoň buzolou, úhloměrem 360 stupňů, trojúhelníkem, skládacím dvoumetrem, tužkami, pastelkami, isolepou, nůžkami, kalkulačkou...
Po celou dobu trvání soutěže musí být vozidla označena startovními čísly na obou předních dveřích vozidla. Startovní čísla daruje posádkám pořadatel při přejímce vozidel.
Posádkám se doporučuje vybavit se občerstvením na dobu před a v průběhu soutěže (jídlo, nápoje apod.). Pořadatel po dobu celé akce občerstvení nezajišťuje.

Vzčerpávající informace na www.geos.cz/rallye/sport.htm. Soutěžní trať je většinou rozvržena do 3. etap o délce 25 až 40 km. Celá trať vede po silnicích a cestách s převážně asfaltovým povrchem. Soutěž se jede za normálního silničního provozu a soutěžící jsou povinni dodržovat veškerá platná ustanovení pravidel silničního provozu. Pořadatel volí za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu rychlostní průměry 30 až 40 km/hod.
Na vyznačených místech budou soutěžící plnit soutěžní úkoly a zvláštní zkoušky. Popis tratě je veden v itineráři.

Výsledky budou vyhlášeny pro všechny vypsané kategorie. První tři posádky v každé vypsané kategorii obdrží věcné ceny. Nejúspěšnější posádka z odvětví geodézie obdrží navíc předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2007. Každá posádka, která soutěž dokončí, obdrží účastnický diplom.

redakce

vyvěšeno: 17.09.2007
ID článku: 2657
další informace:www.geos.cz/rallye/sport.htm
www.aned.cz
www.zememeric.cz/rallye


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server] Z domova [Pošta]