[Home Page]

Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

PRAHA (5.10.2007) - V jediné budově v areálu České zemědělské univerzity, u které se nemůžete ukrýt za rohem, v kruhové hale Technické fakulty proběhlo za účasti více než stovky pracovníků univerzity a jejich hostů, slavnostní otevření akademického roku na nově vzniklé Fakultě životního prostředí.
Po úvodním projevu profesora Pavla Pecha, který je pověřen řízením nové fakulty, popřáli hodně úspěchů a tvůrčích sil účastníkům setkání další profesoři. Vilém Podrázský z pozice pověřeného děkana Fakulty lesnické a dřevařské neopomenul sdělit od jaké fakulty byla při zrodu nové přestřižena pupeční šňůra a rektor univerzity Jan Hron se mimo jiné podělil se svými postřehy z ranního otevření akademického roku v pražské Betlémské kapli. Zástupce ministerstva, jehož název byl přepsán do názvu fakulty, přečetl SMS od ministra Martina Bursíka, který se v telegrafické zkratce omluvil z nepřítomnosti v Suchdole pro účast na zasedání vlády a do jedné věty umístil ještě přání lidem, kteří v tu chvíli stáli v kruhu. Po oficiálních projevech pokračovala slavnost společenským setkáním. Nový senát fakulty a následně její nové vedení budou zvoleny v průběhu října 2007.
Na nově vzniklé fakultě se mimo jiné přednáší a cvičí předměty Geodezie, Základy geodezie a kartografie, GIS, Dálkový průzkum Země, Katastr nemovitostí a Kartografie. Mezi pedagogy této fakulty jsou i hlavní spoluautoři Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 Karel Šťastný a Vladimír Bejček, který byl oceněn titulem Mapa roku 2006.

Petr Skála

vyvěšeno: 05.10.2007
poslední aktualizace: 04.12.2007
ID článku: 2678
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=431

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
[Server] Školství [Pošta]