[Home Page]

IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

Vážené kolegyně a kolegové,
po tereziánském (r. 1756) a josefském katastru (r. 1785) vznikla v Rakousku-Uhersku patentem císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817 první moderní celostátní pozemková evidence, jejíž historické základy modernizované především zákonem č.177/1927 Sb. ze dne 16. prosince 1927 využíváme až dodnes. Připomínáme si tak letos dvě významná výročí – 190 let od vzniku stabilního katastru a 80 let od vzniku pozemkového katastru. Současný stav, případně pohled do budoucnosti, se Vám pokusí přiblížit IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí. Věříme, že program konference uspokojí zájem o rozšíření Vašeho poznání a těšíme se na shledání.


Z bohatého programu:
Současnost a budoucnost KN České republiky
Súčasnosť a budúcnosť KN Slovenskej republiky
Nové právní a technické předpisy katastru nemovitostí ČR
Novela katastrálneho zákona SR
Vytyčování a upřesnění hranic pozemků
Služby a produkty ISKN ČR
Součinnost ISKN ČR s jinými IS veřejné správy ČR
Komunikácia s katastrom po novom
Pozemkové úpravy v praxi geodetů soukromého sektoru
Pozemkové úpravy, jejich význam, možnosti a perspektiva
Využitie SKPOS pre kataster
Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
Nabídky producentů GIS a informačních technologií v oblasti KN
Společenský večer
Katastrálne mapovanie, história, súčasnosť a budúcnosť
Státní mapové dílo velkého měřítka
Digitalizace sáhových katastrálních map
Možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru při obnově a digitalizaci katastrálních map
Výuka katastrální problematiky na FSv ČVUT v Praze
Příprava nové generace zeměměřičů
Odborná způsobilost pro účely katastru nemovitostí v ČR
Zkouška odborné způsobilosti
Součinnost odborných společností a zeměměřických firem s úřady resortu ČÚZK

Současný stav a pohled do budoucnosti vám přiblíží IX. mezinárodní konference o KN v Olomouci 29. a 30. listopadu 2007... Srdečně vás zve mediální partner akce - časopis Zeměměřič.

redakce

vyvěšeno: 16.10.2007
ID článku: 2690


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy GIS
[Pošta]