[Home Page]

Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

Podzimně vyladěné město Třebíč vítalo ve čtvrtek 11.10.2007 účastníky semináře, který se letos konal již po třinácté. Tato obávaná číslice neodradila řadu odborníků, kteří si přijeli poslechnout novinky týkající se nového stavebního zákona a nové katastrální vyhlášky.

Seminář zahájil ředitel Katastrálního úřadu pro Vysočinu ing. Miloslav Kaválek. V prvním bloku přednášek vystoupil ing. Lubomír Svoboda, který účastníky seznámil s problematikou územního rozhodování podle nového stavebního zákona. Mgr. Lenka Vrzalová upozornila na změny, které přinesla nová katastrální vyhláška z pohledu klientů katastrálních úřadů zabývajících se právní problematikou.

Na začátku druhého bloku přednášek byla vyhodnocena soutěž pořádaná ve spolupráci s mediálním partnerem semináře časopisem Zeměměřič. Předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno ing. Jana Charvátová předala výherci soutěže RNDr. Zdeňku Benediktovi dárek a volnou vstupenku na seminář.

Druhý blok přednášek byl věnován geometrickým plánům. Ing. Jan Kmínek přednesl přehled změn daných novou katastrální vyhláškou a ing. Pavel Tuček se zabýval praktickými zkušenostmi a to nejenom s tvorbou geometrických plánů, ale i s problematikou vytyčování podle nového právního předpisu. V třetím diskusním bloku odpovídali na dotazy nejenom všichni přednášející, ale i ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu Brno ing. Jaroslav Bortl a ing. Bohuslav Volný.

Další odborný seminář týkající se problematiky pozemkových úprav se bude v Třebíči konat 3. března 2008.

(evel)

vyvěšeno: 06.11.2007
ID článku: 2710

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova ČSGK
[Pošta]