[Home Page]

Moravské kartografické centrum

Ve Velkých Opatovicích (okres Blansko) bylo 26.října 2007 slavnostně otevřeno Moravské kartografické centrum (museum), které bylo vybudováno jako nové křídlo barokního opatovického zámku (namísto křídla, které vyhořelo v r.1993). Jde o moderní architekturu, která představuje trup lodi otočené kýlem vzhůru.

Slavnostního otevření muzea se zúčastnilo několik desítek hostů v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje ing. Stanislavem Juránkem. Přítomni byli dále zástupci Sněmovny poslanců ČR (m.j. i exministr financí mgr. Bohuslav Sobotka), zástupce Senátu ČR, představitelé města v čele se starostou Velkých Opatovic mgr.Jiřím Bělehlávkem, představitelé významných institucí a další. Za Kartografickou společnost ČR zúčastnil její předseda doc. ing.Miroslav Mikšovský, CSc., který byl pořadateli požádán i o jeden ze zahajovacích projevů.
Kurátor výstavy ing. Petr Fencl z Národního zemědělského muzea v Praze účastníky seznámil s výstavou a s jejími hlavními exponáty.

Hlavní exponát - plasticka mapa Moravy
Ústřední exponátem v muzejní hale je stupňová reliéfní mapa Moravy a části Slezska v měřítku 1:25 000. Topografický podklad této mapy vychází převážně z map třetího vojenského mapování, které v zobrazeném území probíhalo ve 2.polovině 19.století. Mapa sestává ze 79 dřevěných dílů různých velikostí a znázorňuje ve směru sever – jih území od Vidnavy (u Jeseníku) po Břeclav, ve směru západ – východ od Polné (u Jihlavy) až po Jablunkov. Jednotlivé výškové vrstvy jsou vyřezány z překližky, na níž je nakašírována mapová kresba. Celé dílo bylo dokončeno až ve 30tých letech 20. století, pro některé jeho části byly použity i reambulované mapy, což způsobuje mírnou nevyrovnanou barevnost, zejména v odstínech zelené barvy.
Tato reliéfní mapa dříve sloužila pro vojenské účely jako mapa štábní; mapa zobrazuje stav v přírodě jaký byl převážně před cca 100 lety. Celková plocha mapy je cca 100 m2. Podle neověřených informací byla mapa poprvé zpřístupněna veřejnosti v polovině 30tých let 20. století, kdy byla vystavena na brněnském výstavišti. Po II.světové válce byla mapa v majetku Čsl. lidové armády. Po r. 1989 byla předána Moravskému zemskému archivu v Brně a uložena v jeho depozitáři na zámku v Kunštátu. Krátkodobě byla mapa vystavena v r. 2000 v Boskovicích a v r. 2004 v Národním zemědělskému muzeu v Praze. V současnosti je dlouhodobě zapůjčována do nově vybudovaného Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích.

Další zeměměřické skvosty
V Moravském kartografickém centru jsou dále umístěny historické měřické přístroje a pomůcky až po některá současně používaná zařízení. Na pódiu, umístěném v čele hlavního sálu, je instalován stereoplanigraf a další fotogrammetrické přístroje. Chodby sálu jsou využity pro prezentaci historických map Čech, Moravy a Slezska ve středních a malých měřítkách, dokumentující vývoj naší národní kartografie od Klaudyánovy mapy Čech a Fabriciovy mapy Moravy až po 20.století. Samostatnou část expozice tvoří mapy Boskovického regionu ve středních a velkých měřítkách. Prostory na galerii hlavního sálu jsou věnovány především geodetickým přístrojům a technickým prostředkům a zařízením, používaným při zpracování analogových map. Vystaveny jsou též tématické mapy (především lesnické), i některá současná kartografická díla určená pro školy a veřejnost (automapy, atlasy apod.). Na výstavě lze nalézt i několik reliéfních map vyhotovených termovakuovým tvarováním plastových fólií. Většina vystavovaných exponátů byla Moravskému kartografickému centru zapůjčena a počítá se s tím, že expozice bude trvale doplňována a obměňována. Největším exponátem výstavy je horizontální velkoformátový fotografický reprodukční přístroj mostové konstrukce, který je zavěšen na galérii, a jehož hmotnost je několik tun.

Otevření muzea byly přítomny i štáby televize ČT1 a Nova; záběry byly např. odvysílány na programu ČT2 v pořadu „Události v regionech“ v sobotu 27.10.2007 v 07,25 hod. a lze je nalézt na internetovém vysílání ČT. Výstava má být otevřena jen do poloviny listopadu 2007 a trvalý provoz muzea bude zahájen až na jaře 2008.

Radnice města připravila u příležitosti slavnostního otevření Moravského kartografického centra pamětní list, který byl předán hostům akce.

Text je převzat ze Zpravodaje Kartografické společnosti 3/07.
Další informace o Moravském kartografickém centru lze získat na webu na adrese : http://www.boskovicko.cz/cislo.phtml?iss_id=202#art_6665 - mm -

redakce

vyvěšeno: 23.11.2007
ID článku: 2727
další informace:www.czechmaps.cz
www.boskovicko.cz/cislo.phtml?iss_id=202#art_6665
www.zememeric.cz/kartografie


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]