[Home Page]

Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK

PRAHA (22.11.2007) - Při předávání prestižních ocenění České hlavy za rok 2007 účastníci slavnosti zaslechli i takové zeměměřičům známé pojmy jako je geometrický plán, katastrální mapa. Mezi oceněnými organizacemi byl totiž Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech, který získal cenu Indistrie za metodu, jak využít internetu pro kreslení a zpracování geometrického plánu. Z předávání cen byl odvysílán záznam ve večerním programu České televize poslední sobotu v listopadu na prvním programu, ve kterém televizní diváci viděli přebírání ceny Industrie ředitelem Ústavu Františkem Benešem a vedoucím oddělení Milanem Kocábem. Česká zeměměřická veřenost blahopřeje všem odborníkům ze Zdib, kteří se na metodě podíleli a uvedli ji v život a tim se zasloužili o značnou propagaci oboru.
Prestižní ocenění České hlavy letos posbírali takřka výhradně vědci z Akademie věd (AV). Z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je i známý objevitel léčebných preparátů Antonín Holý, kterému vláda udělila národní cenu Česká hlava už v říjnu.
Holý se podílel na vývoji léků, které mimo jiné pomáhají pacientům s nemocí AIDS. Miroslav Bleha z Ústavu makromolekulární chemie AV a Luboš Novák ze společnosti Mega, a.s. dostali cenu Invence za výzkum polymerních membrán, které dokážou oddělovat jednotlivé složky roztoků. Tato dvojice, na které je unikátní spojení vynikajícího vědce a manažera, snad právě proto dotáhla objevy až k praktickému využití při čištění pitné i odpadní vody, ale i ve farmaceutickém průmyslu.
Za vynikající úspěch v zahraničí porota ocenila Jiřího Městeckého, který zkoumá, jak se lidské tělo brání nemocem, proč někdy obranné látky selžou a jak je probudit k činnosti. Jeho objevy mohou pomoci například lidem, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Pracuje na výzkumu vakcíny proti AIDS.
Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém vyvinuli novou metodu, jak využít internetu pro kreslení a zpracování geometrického plánu. Novou budovu nebo cestu umožní zakreslit do katastrální mapy z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet. Za to ústav získal cenu Industrie. Ředitel ústavu František Beneš před novináři krátce před večerním převzetím ceny ocenil práci týmu odborníků ústavu. »Nová technologie, kterou používáme je tak mladá, jako její tvůrci...«, řekl mj. »Pro náš ústav jde o prestižní ocenění, kterého si velmi vážím,« uvedl dále a zdůraznil, že když se stal ředitelem ústavu »vsadil« na podporu aktivit mladých vědců. A ti jeho důvěru nezklamali.

Za popularizaci vědy letos porota ocenila šéfa Geologického ústavu AV ČR Václava Cílka. Osmadvacetiletý vědec Aleš Benda z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR dostal za inovativní přístup cenu Doctorandus. Jako jeden z prvních na světě zavedl do běžné praxe metodu, která umožňuje současné sledování různých stavů jednoho typu fluorescenčně značených molekul. Z magisterských prací porota vybrala studii dvaadvacetileté klavíristky Suzanny Hlinkové, která dokazuje vztah hudby a matematiky a ze středoškoláků porotu zaujal devatenáctiletý student kroměřížského gymnázia Ondřej Mikšík projektem digitálního zpracování obrazu.
Projekt Česká hlava byl vyhlášen v březnu 2002. Jeho cílem je podporovat vědeckou a technickou inteligenci, popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž českých odborníků.

Rozhovor s ředitelem VÚGTK ve Zdibech Františkem Benešem ...

Práce s katastrálními mapami může být díky inovaci odměněné cenou Česká hlava podstatně jednodušší. Přínosy nových webových technologií přibližil pro Lidové noviny ředitel VÚGTK František Beneš.

Co musí zájemce udělat, aby mohl využívat váš systém?
"Prvním krokem je registrace na portálu. Pak následuje stáhnutí údajů z veřejných databází katastru. K tomu ve webové aplikaci přidá své naměřené údaje. To vše lze dělat přímo z terénu, stačí mít přístup k internetu. Posledním krokem je zaslání dat přímo do katastrální mapy."

Co je hlavní výhodou?
"Celý geodetický plán je možné vytvořit na místě. Hned si lze vysvětlit případné nejasnosti s vlastníkem či kupcem nemovitosti. Kromě eliminace chyb je důležitá i rychlost. Změny v mapě mohou být v databázi ten samý den."

Vaše aplikace je k dispozici zdarma. Co na to firmy s komerčními systémy?
"Ten, kdo má uzavřený systém, logicky nemá zájem rozvíjet webovské aplikace, Ovšem naše spolupráce je dobrá, nejsme konkurence."

Je k využití v terénu nutné rychlé internetové spojení?
"Přenášejí se jenom souřadnice bodů, takže to není datově náročné."

Petr Skála

vyvěšeno: 25.11.2007
ID článku: 2732
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=460

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]