[Home Page]

Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

SPŠ Stavebná, odbor Geodézia, kartografia a kataster Vás pozýva na Medzinárodnú súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania.

Ide o tretí ročník súťaže, ktorej cieľom je umožniť vytvorenie kontaktov medzi žiakmi geodetických škôl, porovnať ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti, a v neposlednom rade vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi pedagógmi a školami.

Súťaž je určená pre žiakov 3. – 4.ročníka, prípadne pre žiakov druhého ročníka podľa uváženia pedagógov Vašej školy.

Náplňou súťaže je absolvovanie niekoľko km dlhej trasy so stanoviskami, na ktorých sa budú vykonávať jednotlivé súťažné disciplíny – typické činnosti geodeta a vedomostný test z oblasti geodézie, kartografie,... . Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci navigujú pomocou ručného navigačného zariadenia GPS (každé družstvo používa svoj vlastný prijímač – vlastnenie takéhoto prijímača je teda podmienkou zúčastnenia sa), zoznamu súradníc stanovísk v systéme WGS 84, sady máp,... Disciplíny sa hodnotia podľa vopred stanovených a známych pravidiel. Súťažia trojčlenné zmiešané družstvá (za jednu školu max. 2 súťažné družstvá, usporiadateľ si vyhradzuje v prípade nižšieho počtu prihlásených škôl právo postaviť 3 súťažné družstvá).

Súťaží sa v dvoch disciplínach. Prvou je dosiahnutie najlepšieho času (k času absolvovania celej trasy a všetkých stanovísk sa pridávajú plusové a mínusové minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh), druhou disciplínou je vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas.


Okrem prestíže sa opäť bude súťažiť o zaujímavé vecné ceny.
Súťaž je plánovaná na 2 dni (piatok,sobota) v termíne 25. – 26. apríla 2008. Presný harmonogram aj s upresnením výšky Vami hradených položiek Vám oznámime v prípade Vašeho predbežného záujmu zaslaním presného programu s návratkou na záväzné prihlásenie sa (v prípade úspešných rokovaní s našimi partnermi časť uvedených nákladov hradených účastníkom preberie na seba organizátor).

Náklady :
-Cestovné do Lučenca a z Lučenca – hradí účastník
-Ubytovanie – hradí účastník
-Stravovanie počas trvania súťaže – hradí organizátor
-Doprava v mieste súťaže – hradí organizátor

Z organizačných dôvodov Vás prosíme o zaslanie Vašeho stanoviska (aj negatívneho) čo najskôr. Termín uzavretia prihlášok bude uvedený v prílohe Prihláška, ktorú Vám v prípade záujmu zašleme v januári 2008.
Kontakt : e – mail : palf(zavináč)seznam.cz Tel. číslo : 0903/513720 (Fodor)

S pozdravom
Mgr. VIKOR Ladislav
riaditeľ školy Vybavuje: Ing. Pavol Fodor

redakce

vyvěšeno: 27.11.2007
ID článku: 2734
další informace: www.spsstavebnalc.edu.sk/


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]