[Home Page]

Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad

Ten doposud vytváří své mapy na základě souborového uložení dat v MGE datovém modelu ve formátech dgn (ZABAGED). Koncepce technologického řešení pro lepší uložení a správu dat a rovněž pro tvorbu mapových výstupů bude založena primárně na technologii společnosti ESRI s využitím aplikačních software mateřské společnosti T-Map, švédským T-Kartor Sweden AB-CPS.

Na základě tohoto řešení by měly být vytvářeny tiskové výstupy státního mapového díla v měřítku 1:10 000 až 1:100 000.

Podle tiskové správy T-Map budou první mapy tohoto projektu vytištěny za 18 měsíců.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 02.12.2007
poslední aktualizace: 08.04.2008
ID článku: 2739
další informace: www.tmapy.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Software
[Pošta]