[Home Page]

Vánočka se opět krájela ve Zdibech

ZDIBY (19.12.2007) - Tradiční setkání zeměměřičů z řad převážně domácí vědecké, úřednické, komerční a akademické odborné veřejnosti ve Zdibech ve zdech zdejšího Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického bylo příjemné a milé.
Vedle kormidelníků rezortu ČUZK, známých vědců, představitelů profesních organizací a společností, profesorů, docentů a dalších neméně slavných pedagogů, reprezentantů úspěšných zeměměřických kanceláří a firem proslulých svými produkty, jež běží ve vašich počítačích,tu byli i legendární osobnosti oboru, který máme všichni rádi.
Bylo pěkné, že se zde účastníci setkání mohli osobně pozdravit po čase i s exředitelem vědecké základny s Václavem Slabochem, který tato zeměměřická setkání před lety vymyslel a jako místo činu určil neutrální půdu jen kousek za Prahou.

Petr Skála

vyvěšeno: 20.12.2007
ID článku: 2750
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=471

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Resort ČÚZK
Zajímavosti Z domova
[Pošta]