[Home Page]

WORKSHOP 2008

České vysoké učení technické v Praze pořádá ve dnech 18. – 22. února 2008 odborný seminář WORKSHOP 2008, kde se formou posterů představí výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru technických oborů. Zájemci z praxe zde mohou získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Součástí semináře bude pracovní jednání – vyzvaná vystoupení, příspěvky z pléna a následná diskuse – zaměřené na aktuální problémy vědy, výzkumu a vývoje. Bližší informace jsou uveřejněny na adrese http://workshop.cvut.cz/2008/

redakce

vyvěšeno: 07.01.2008
ID článku: 2757
další informace: http://workshop.cvut.cz/2008/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]