[Home Page]

10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen

TISKOVÁ ZPRÁVA:


Jubilejní desátý ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku vyhlásila Kartografická společnost České republiky. Do konce února mohou producenti map přihlašovat svá kartografická díla, která byla v prvním vydání publikována v loňském roce, na adresu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně tak i studenti mohou do soutěže přihlašovat své studentské práce. O titul Mapa roku 2007 se následně přihlášené produkty utkají v tradičních šesti kategoriích.

„Je téměř neskutečné, jak rychle uběhlo deset let, které nás v tuto chvíli dělí od vyhlášení historicky prvního ročníku soutěže Mapa roku. Za tu dobu se počet hodnocených produktů a přihlášených účastníků zněkolikanásobil a soutěž si získala dobré jméno a věhlas nejen v odborných kruzích,“ uvedl předseda hodnotící komise a zároveň vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Posledních pět ročníků soutěže se daří, aby každý další rok byla účast rekordní. V posledním, devátém ročníku soutěže, byla dokonce překročena magická stovka a bylo hodnoceno celkem 107 kartografických produktů od 24 producentů map. „I díky tomuto zázemí jsme mohli vybrat ta nejlepší díla a za Kartografickou společnost České republiky je přihlásit na Mezinárodní výstavu map, konanou v rámci XXIII. Mezinárodní kartografické konference v Moskvě v roce 2007. Česká republika zde získala celkem tři ocenění a stala se tak třetí nejúspěšnější zemí na konferenci. Po zisku jednoho ocenění na XXI. Mezinárodní konferenci v Durbanu v Jihoafrické republice v roce 2003 se tak české kartografie dočkala obrovského úspěchu,“ komentuje úspěchy soutěže profesor Voženílek.

Aby soutěž byla skutečným odrazem kvality kartografické produkce v českých zemích, snaží se Kartografická společnost o co možná nejkompletnější zastoupení kartografických produktů v soutěži. Je třeba připomenout, že Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a především pak ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Pro širokou veřejnost je pak ocenění takového produktu zárukou skutečné kvality.
Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

Alena Vondráková, Katedra geoinformatiky

Kontakt:
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – mail: vit.vozenilek(at)upol.cz, telefon: 585 634 513
Bc. Alena Vondráková – mail: al.vondrakova(at)volny.cz, telefon: 604 402 502

Alena Vondráková

vyvěšeno: 22.01.2008
ID článku: 2780
další informace: www.czechmaps.cz/maparoku


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]