[Home Page]

Odborný seminář o INSPIRE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a NEMOFORUM pořádají dne 4. února odborný seminář na téma "INSPIRE a Network Services v českém GIS - kde jsme a kam jdeme?".

Seminář se koná v Praze na Ministerstvu životního prostředí (Vršovická 1442/65 Praha 10, místnost 959) Čas konání je 4.2.2008 od 9:30 do 13:00.

Diskutovat a přednášet se bude o navrhovaných implementačních pravidlech směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství - INSPIRE pro Network Services, o současné praxi a potřebách v ČR.

Program:

9:30 – 9:45 – Zahájení – Růžena Zimová/NEMOFORUM, Jiří Hradec/CENIA

9:45 – 10:30 - Blok 1 – Network Services v ČR – State of Play
9:45 – 10:00 Jiří Kvapil, CENIA - Network Services v rámci mapových služeb Portálu veřejné správy
10:00 – 10:15 Ivana Valdová, ČÚZK - Síťové služby resortu ČÚZK
10:15 – 10:30 Robert Tomas, Zuzana Krejčí, Česká geologická služba - Web Services v CGS

10:30 – 11:00 – Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 – Blok 2 – Současná praxe, očekávání, možnosti řešení
11:00 – 11:15 Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad - Inovace informačních systémů ČSÚ a INSPIRE
11:15 – 11:30 Petr Říha, T-MAPY spol. s r.o. - Přístup firmy ESRI a přenosový formát ISO 19139
11:30 – 11:45 Josef Fryml, ÚHUL - Lesnický profil metadat – sdílení dat a služeb
11:45 – 12:30 Jiří Hradec, CENIA - Řízená diskuse k tématu

12:30 – 13:00 – Závěry a doporučení k předneseným návrhům

Další informace naleznete na http://www.cenia.cz/inspire a http://www.ec-gis.org/inspire

redakce

vyvěšeno: 24.01.2008
ID článku: 2781
další informace: www.cenia.cz/inspire

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] Z domova [Pošta]