[Home Page]

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

V prvním čísle časopisu Zeměměřič v roce 2008 byl zveřejněn příspěvek o celoživotním vzdělávání zeměměřičů (Continuing Professional Development – dále jen „CPD“) v Česku a na Webu Zeměměřiče je vystaven česko-anglický text publikace č. 15 FIG autorů Stiga Enemarka a Toma Kennieho: CPD in Surveying and its promotion within FIG. Cílem těchto příspěvků bylo zapojit se do současné diskuse o CPD uvnitř zeměměřické profese v Česku. V příloze citované publikace FIG jsou obsaženy případové studie z 5 zemí.

Jako první zveřejňujeme nyní překlad textu, který popisuje současnou situaci v Dánsku. Další informace o celoživotním vzdělávání zeměměřičů ve světě budou publikovány postupně v dalších číslech Zeměměřiče. Jde o informace o stavu této problematiky ve Švédsku, Velké Británii, USA a Austrálii. Celý seriál bude zakončen návrhem přístupu k CPD v Česku, který by pak byl předložen k diskusi členům ČSGK, KGK a CAGI.

Dánský princip je založen na anglickém přístupu, avšak liší se od ostatních principů hlavně tím, že není povinný. Účast na CPD je dobrovolná, což je vzhledem k profesním a kulturním tradicím v Dánsku považováno za dostatečné. Zde zveřejňovaný překlad informuje o způsobu, jakým je CPD zeměměřičů podporováno v Dánsku, jehož kultura i velikost je srovnatelná s Českou republikou.

Pokračování příspěvku v PDF verzi (viz níže).

Václav Slaboch

vyvěšeno: 08.02.2008
ID článku: 2798
další informace: www.zememeric.cz/pdf/cpd_dansko.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]