[Home Page]

KOKEŠ a PROLAND ve verzi 8.55

Nové verze reagují na požadavky uživatelů a některé změny, které plynou z nového doporučení pro obnovu katastrálního operátu a převod. Do seznamu nabízených WMS serverů byl doplněn nový server ČÚZK, který poskytuje (prozatím ve zkušebním provozu) katastrální mapy pro Českou republiku. <br /><br /> Z dalších změn lze zmínit možnosti importu nového výměnného formátu (VFK). Nyní lze importovat definiční body budov, přidán byl také dávkový import a možnost automatického zpracování importu výkresů (např. vyčlenění kresby BPEJ, obvodů budov a hranic věcných břemen do samostatných výkresů). Při importu podkladů pro geometrický plán je nově automaticky vytvářen také výkres orientační mapy parcel. <br /><br /> Zpracovatelé pozemkových úprav jistě ocení aktualizované ceny BPEJ dle vyhlášky 3/2008 Sb. a novou funkci Hromadný výpočet výměr, která zapisuje lomové body a jejich oměrky do výpočetního protokolu.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 02.03.2008
poslední aktualizace: 11.03.2008
ID článku: 2817
další informace: www.gepro.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] Software [Pošta]