[Home Page]

Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

Ta momentálně běží v testovacím režimu a poskytuje řadu nových funkcí, které odráží zejména připomínky a požadavky uživatelů aplikace. Mezi hlavní změny patří zobrazování katastrálních map a jejich provázání s popisnými informacemi, zobrazování omezení vlastnického práva a jiných zápisů nebo možnost použití optimalizované verze pro mobilní telefony. Ta je k dispozici na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz:8080/pda/Menu.aspx.

V nové verzi nahlížení je zobrazení katastrální mapy umožněno současně s leteckými snímky, což značně zlepšuje možnosti práce s aplikací. Další novinkou je měření plochy nebo vzdálenosti. V mapě je dále možné vyhledání vlastníka kliknutím do mapy nebo zjišťování nejrůznějších informací např. o omezení vlastnického práva k nemovitosti.

Novou verzi aplikace si můžete vyzkoušet na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz:8080. V současné době aplikace běží ve zkušebním provozu a po odladění možných drobných problémů nahradí nová verze současnou verzi aplikace (1.2) na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 13.03.2008
ID článku: 2829
další informace: www.cuzk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Internet
Z domova
[Pošta]