[Home Page]

Nové verze produktů GISoft

Nejvýraznější novinkou je, že tyto nové verze zmíněných produktů pracují i v prostředí Bentley produktů řady XM Edition, konkrétně v prostředí MicroStation XM Edition, MicroStation PowerDraft XM Edition a Bentley PowerMap XM Edition.

Vzhledem k tomu, že jde především o CAD programy, které jsou často používané pro práci s katastrálními mapami, týká se řada zlepšení právě této oblasti. Nově je podporován výměnný formát KN verze VFK 3.2. V souvislosti se změnami v nahlížení do KN, které nedávno provedl ČUZK byla provedena aktualizace správného propojení. Navíc je možné tvar odkazu zadat uživatelsky v dialogovém okně, aby bylo možné reagovat na případné změny v budoucnu bez nutnosti zásahu do programu.

Jaroslav Burian

vyvěšeno: 31.03.2008
ID článku: 2847
další informace: www.gisoft.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Software Z domova
[Pošta]