[Home Page]

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2008 jsou opět doprovodným programem Stavebního veletrhu v Brně.
Seminář se koná dne: 24.4.2008 (čtvrtek) Kde: Kongresové centrum v Brně na výstavišti, sál B. Čas: 9:30 - 15:00 hod. Součástí bude výstava geodetické měřící techniky.

Z programu:
* Pavel Hánek (České vysoké učení technické v Praze)
Ke 100. výročí narození prof. Ing. Dr. Václava Krumphanzla.
* Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)
Součinnost geodetů a ÚOZI s účastníky výstavby.
* Diskuse
* FIREMNÍ PREZENTACE
* Jan Fafejta, Miroslav Hrdlička (Komora geodetů a kartografů, Hrdlička spol. s r.o.)
Zkušenosti s činnostmi stavebních úřadů v prvním roce účinnosti zákona č. 183/2006 Sb.
* Václav Šanda (Český svaz geodetů a kartografů, Gefos a.s.)
Přehled právních a technických předpisů pro zeměměřické činnosti ve výstavbě.
* Diskuse
* FIREMNÍ PREZENTACE
* Vladislav Horák, Vlastimil Horák (Vysoké učení technické v Brně, Amberg Engineering Brno)
K problematice monitoringu podzemních staveb.
* Jiří Bureš, Jiří Sláma, Jiří Slavata (Vysoké učení technické v Brně, Geodetická kancelář Sláma)
Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže.

* Moderovaná diskuse na téma
Role úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) ve výstavbě.

Mediální partner akce, časopis Zeměměřič, vás na akci zve.

redakce

vyvěšeno: 09.04.2008
ID článku: 2857
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A35/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]