[Home Page]

Setkání geodetů 2008

KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA) ve spolupráci s ČESKÝM SVAZEM GEODETŮ A KARTOGRAFŮ POBOČKOU PRAHA a ČESKÝM ÚŘADEM ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM pořádá

SETKÁNÍ GEODETŮ 2008.

Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety spojená s odbornou výstavou a firemními prezentacemi se uskuteční opět v hotelu SKALSKÝ DVŮR Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem (www.skalsky-dvur.cz) ve čtvrtek 5., pátek 6. a v sobotu 7. června 2008

Hlavním motivem akce je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání nových dobrých vztahů mezi geodety pracujícími v různých sférách našeho oboru. Cílem je dosažení spolupráce těchto sfér vedoucí k pozitivní prezentaci našeho oboru na veřejnosti a ke zvýšení prestiže povolání geodet.

redakce

vyvěšeno: 09.04.2008
ID článku: 2858
další informace: www.kgk.cz/index.php?page=301&art=78


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]