[Home Page]

Výsledky soutěže Tourpropag 2008

Porota 12. ročníku přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG 2008 posoudila 75 regionálních map vydaných po 1. 1. 2007.

ČLENOVÉ POROTY
Ing. Petr Kratochvíl - ředitel odboru regionálního CzechTourism - předseda poroty
Pavel Klicpera - vedoucí oddělení Public Relations CzechTourism
Sylva Di Sandro - vedoucí kanceláře ENIT
Mgr. Jan Pomykal - redaktor C.O.T.media, s.r.o.
Mgr. Marta Jedličková - TTG Czech
PhDr. Milan Rambousek - tajemník Asociace hotelů a restaurací ČR
PhDr. Jana Hádková - šéfdramaturg Česká televize
Mgr. Bc. Eva Veselá - místostarostka Město Písek

VÝSLEDKY
1. místo Industriální cesty českým středozápadem - set 5 map (Statutární město Kladno/Kartografie Praha)
2. místo Z Nymburka do Polabí, 100 cílů z Labské cyklostezky (Město Nymburk/Vladimír Kvíz)
3. místo Kreslený plán města (Infocentrum Mladá Boleslav/Kartografie Praha)

Na vítězné mapy se můžete podívat na webu www.mestokladno.cz/html/cesky_stredozapad/

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 20.05.2008
ID článku: 2900
další informace: www.tourpropag.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server] KartografieZ domova [Pošta]