[Home Page]

HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka

Letošní setkání geodetů (5. až 7. června 2008) je tematicky zaměřeno na hranice - vlastnické i státní.

Z programu vybíráme:

Ing. Lumír Nedvídek, ČÚZK,
Hranice v katastrálním mapování

Ing. Stanislav Vašát, KÚ pro Středočeský kraj
Přebírání dokumentace o vytyčení hranice pozemku - praktické zkušenosti od platnosti vyhlášky 26/2007 Sb. Přístup k vytyčování vlastnické hranice pozemku.

Ing. Martin Nedoma, Ing. Zuzana Hajíčková, GK Nedoma - Řezník
Zkušenosti geodeta po roce účinnosti vyhlášky 26/2007 Sb.

Moderovaná diskuse s vedením ￿ÚZK o katastru a o kontrole a dohledu nad činností ÚOZI ve výstavbě

Ing. Pavel Taraba, ČÚZK
Současné možnosti měření pomocí GNSS v ČR.

Ing. Zdeněk Kurečka, Zeměměřický úřad
Zeměměřické činnosti na státních hranicích

Ing. Milan Kocáb, MBA, VÚGTK
Prostorová hranice - cesta ke 3D katastru.

Doc. Ing. Václav Čada, CSc., ZČU Plzeň
Význam hranic v geografických informačních systémech.

Vyhlášení soutěže o TDR 2008.
Kdo získá letos Cenu časopisu Zeměměřič? Připomínáme, že cenou je lahev vodky Finlandia, která se již půlroku chladí v redakční lednici.

redakce

vyvěšeno: 20.05.2008
ID článku: 2901
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]