[Home Page]

Konference Počítačová podpora v archeologii

Dne 21.5. – 23.5.2008 proběhl na Zvíkovském podhradí na Písecku VII. ročník konference „Počítačová podpora v archeologii“, jejímž pořadatelem byl Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. V několika blocích bylo presentováno okolo 30ti příspěvků, které lze rozdělit na několik oblastí od zpracování databází, přes praktickou archeologii, až pro geodety zajímavé GIS a ukázky nejmodernějších metod geodézie z posledních let, jako jsou LSS (laserové skenovací systémy) a metody digitální fotogrammetrie.

V tomto geodetickém bloku se autoři věnovali ukázkám geodetických metod a moderních přístrojů a jejich aplikaci v archeologii. Objevily se metody tvorby 3D modelů s využitím jak triangulačních, laserových i optických skenerů tak metod digitální fotogrammetrie pro dokumentaci a další zpracování dat archeologických nalezišť a i vlastních nálezů. Dále se příspěvky zabývaly ukázkami moderních přístrojů pro online mapování, využití GIS v archeologii a objevila se i otázka formátů a způsobů archivace těchto elektronických dat.

Z příspěvků bylo patrné, že široké oblasti geodézie úzce podporují archeologii a že jí mají stále co nabídnout a díky moderním technologiím nabízí nové výstupy a možnosti dalšího zpracování.

Podrobnosti ke konferenci naleznete na http://www.arup.cas.cz/

(JŠ)

vyvěšeno: 29.05.2008
ID článku: 2911
další informace: www.arup.cas.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server]
Geodézie
GIS Fotogrammetrie
Z domova
[Pošta]