[Home Page]

CPD zeměměřičů v Austrálii

Obdobně jako v USA jsou i v Austrálii zeměměřiči profesně organizováni v samostatných organizacích podle jednotlivých států. Jako výhradně anglofonní země je Austrálie značně ovlivněna stavem profese ve Spojeném království a v USA. Austrálie ( 6 států, celkem 21 mil. obyvatel), je však zemí mnohem mladší, ovlivněnou rovněž nedávnými přistěhovalci zejména z Evropy. I zde se setkáváme s oběma formami CPD, tj. povinnou i dobrovolnou. Požadavek na celoživotní vzdělávání se opírá o etický kodex australských zeměměřičů, ve kterém stojí: „Člen (Instituce) bude podporovat rozvoj vědy a zeměměřické praxe a záměry Instituce, bude pokračovat ve svém odborném rozvoji po celou dobu své odborné kariéry a bude podporovat rozvoj svých podřízených“. Obdobný etický kodex zeměměřiče existuje i v Česku.
Zajímavá je rovněž australská definice CPD: „CPD je proces, kterým zeměměřičtí odborníci zabezpečují udržení jakosti a úrovně zeměměřických výkonů na odpovídající úrovni po celou dobu své odborné kariéry. Odborný rozvoj má dvě složky : odborné zkušenosti a doškolování.“ To znamená, že pro udržení kvalifikace je nutné, aby zeměměřič svou profesi skutečně vykonával a současně si průběžně doplňoval své znalosti studiem...

Více viz příloha v PDF.

Václav Slaboch

vyvěšeno: 29.05.2008
poslední aktualizace: 11.06.2008
ID článku: 2914
další informace: www.zememeric.cz/pdf/CPD_Australie.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]